Insändare

Familjecentral för barnens skull

Sjukvård ,

Birgitta Södertun och Per Einarsson skriver i YA den 16 januari 2017 om Familjecentraler och hävdar där att ”Sydöstra Skåne är en vit fläck”.

Jag delar uppfattningen som förs fram att en familjecentral är en viktig samhällsservice för barnfamiljen som kan ges på ETT ställe.

För snart två år sedan lämnade jag och Hans Hulthén, liberalerna, en motion till kommunfullmäktige i Ystad med förslag att kontakta Region Skåne och diskutera möjligheten att även i vår kommun få en familjecentral.

På en familjecentral bedrivs en verksamhet som främjar hälsa, är generell, jobbar förebyggande och stödjande. Där finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen.

I kommunfullmäktige blev vår motion bifallen och samtliga partier ställde sig bakom vårt förslag.

Fram till idag har arbete gjorts inom förvaltningarna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och man har där beslutat att gå vidare med förslaget.

Nu har vi kommit glädjande långt, även om det tagit tid, och inom kort ska vi från kommunen ha ett möte med Region Skåne.

Jag är nu säker på att vi snart kommer att ha en familjecentral på plats i Ystad kommun. För barnens skull.

Karin Olsson Lindström (L)

Ledamot i kommunfullmäktige