Annons
Insändare

Feministiskt initiativ: Simrishamn saknar en lokal för kultur

Under lång tid och i många sammanhang har behovet av en gemensam lokal för kultur förts fram.
Simrishamn • Publicerad 16 april 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Valfisken byggdes som utställningslokal men används numera till annat.
Valfisken byggdes som utställningslokal men används numera till annat.Foto: Torun Börtz

Idag har vi samlingslokaler, både ute i byarna och inne i huvudorten. De fungerar för föreningar och deras aktiviteter (föreläsningar, möten, och så vidare). I centralorten finns inte längre någon biograf men däremot i tre av byarna.

Simrishamns kommun kan knappast leva upp till kriterierna för en ”kulturkommun” men här bor och verkar en stor mängd professionella konstnärer. För dem finns idag endast tillfälliga utställningsmöjligheter, som till exempel Gösta Wernermuseet, Österlenmuseet och Tjörnedalagården.

Annons

Lokalerna har var och en sin speciella inriktning och räcker inte till. Valfisken som ursprungligen var byggd för utställningar, används numera till annat. Därför saknas det också en permanent utställningslokal i kommunens regi.

För musikevenemang inför en större publik finns kyrkor och kapell, med sina speciella akustiska begränsningar och obekväma publikplatser, ofta med dålig sikt.

När det gäller större lokaler för olika former av scenkonst är möjligheterna i kommunen helt obefintliga. Exempelvis ställer Riksteatern krav för sina medelstora turnéföreställningar som inte går att uppfylla här. Likaså gör Malmö opera och Skånes dansteater. Inte ens de mindre nycirkusgrupperna kan komma.

För en lokal, lämpad för scenkonst och konserter, krävs bland annat cirka 250 publikplatser i ett gradängsystem plus en scenyta på minst tio gånger tio meter och takhöjd åtta meter, minst två loger med plats för minst fem personer i varje och ett enklare kök.

Teknik, ljud och ljus måste hålla föreskriven standard och det ska finnas en foajé anpassad för publikantalet, med plats för biljettförsäljning. En rymlig foajé kan också användas som utställningslokal. Kulturskolan, orkestrar och körer med flera kan ha sina uppträdande här och även använda rummet som tillfällig övningslokal.

Men har vi inte tillräckligt med lokaler i Simrishamn? Vårt svar är nej. De olika skollokaler som diskuterats är inte tillräckliga vad gäller takhöjd, siktmöjlighet för publiken, mörkläggning och den scenteknik som behövs för professionella gästspel.

En kommun av Simrishamns storlek borde klara av att ge sina medborgare konstnärliga upplevelser av hög kvalitet. Kommunen gör nu en stor satsning på den nya stadsdelen Skansen.

Kultur ska vara ett bärande inslag i de nya stråk som skapas. Vid ”porten” till området, just efter gångtunneln, ligger en fastighet som kommunen äger. Den får inte bebyggas med bostäder men väl offentlig verksamhet.

Vi kan inte tänka oss en bättre ingång till Skansen än ett levande Kulturhus!

Lisbeth Hagerman, ledamot i Kulturnämnden, Fi

Annons

Staffan Olzon, ledamot i Samhällsplaneringsnämnden, Fi

Gudrun Schyman, gruppledare, Fi

Annons
Annons
Annons
Annons