Insändare

Flerbarnstillägg befäster patriarkala strukturer

Integration Artikeln publicerades

 

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Barnbidrag och flerbarnsbidrag underminerar integrationen bland invandrarkvinnor. Det bidrager till att mammorna stannar hemma och skaffar ännu flera barn.

Mammorna kommer i ännu mindre grad ut i samhället. De isoleras i ett livslångt utanförskap i vårt samhälle men också i förhållande till sina egna familjemedlemmar.

Ska invandrarkvinnor verkligen kunna bli likställda och jämlika med svenska kvinnor och inte minst med den manliga delen av invandrargruppen måste dessa delta i samhället på samma sätt som männen.

De måste lära och praktisera svenska språket, höja sin utbildningsnivå samt ha möjlighet till egen försörjning.

De måste kunna ha möjlighet att leva upp till en jämlik kvinnoroll, som utmanar det traditionella kulturmönstren i invandrargrupperna.

Jag är medveten om att detta tar otroligt lång tid att förändra. Tidsaspekten och svårigheterna är dock ingen ursäkt för att vi inte kritiskt ska granska vårt system, som har stora brister.

Går det att förbättra förutsättningarna för i detta fallet invandrarkvinnor med barn? – självklart om bara viljan finns.

Jag har i min yrkesutövning och i egenskap av nämndeman på migrationsdomstolen upplevt en mängd fall, där mannen klarar svenskan hyggligt. Kvinnan däremot har i stort alltid behov av tolk, eftersom hon inte behärskar det svenska språket.

Paret har varit i Sverige lika länge och ändå denna skillnad. Mannen och eventuellt även barnen får självklart ett övertag gentemot kvinnan.

Detta gäller naturligtvis också generellt i samhället, vilket verkligen inte skapar några bra integrationsförutsättningar för kvinnorna.

Incitamentet till förändring handlar i hög grad om pengar. Vi ska med andra ord använda detta verktyg för att förbättra integrationen bland kvinnorna.

Många barn binder mammorna hemma inte minst i en patriarkalisk kultur. Om barnbidragen generellt börjar att fasas ut efter förslagsvis andra barnet och flerbarnsbidraget dessutom försvinner skulle familjerna inklusive männen inte längre se dessa bidrag som en ”födokrok” genom att skaffa många barn.

Annorlunda ekonomiska incitament skulle motivera flertalet både mammor och papper att mera aktivt deltaga i samhällslivet - ett av flera sätt att förbättra integrationen inte minst för kvinnorna.

Det finns flera bra integrationsverktyg men generellt är pengar som incitament på gott och ont ett av de effektivaste. Vi måste ständigt våga utmana vårt system och vår tankevärld – att tänka utanför de invanda mönstren har varit utvecklande i vår historia – låt oss fortsätta med detta.

Göran Göransson

KD Ystad

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Ystads Allehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.