Annons
Insändare

Froste Persson: Att inte veta sin roll

Vid senaste sammanträde med kommunfullmäktige i Simrishamn diskuterades fråga om klimatnödläge och då om den katastrofala temperaturhöjning klotet är utsatt för på grund av våra utsläpp, som måste minska.
Simrishamn • Publicerad 5 april 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) får en alternativ dagordning av Lisa Nyström från Rebellmammorna.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Dock hade undertecknarna av Parisavtalet varit mycket nöjda om man fått vara med om den klimatsänkning en av våra mer erfarna nämndsordförande presterade. I ett ärende talade han, lite patriakalt, två gånger om ”min förvaltning”.

Förvaltningar är till för att bereda beslut åt nämnder samt verkställa beslut nämnder fattar. Förvaltningarna tillhör oss alla. Maktfullkomligheten kanske uppstår när man suttit länge, och i en del fall alltför länge, som vald politiker!

Annons

Vid samma tillfälle och i samma ärende pekade nämndsordföranden ut förvaltningspersonal som oduglig och uttryckte sin missbelåtenhet.

Nu är det så att politiker har inte med personal att göra utan det är förvaltningschefen som står till svars för den och likaså leda den i arbetet.

För några år sedan klagade personal på att politiker la sig i dens arbete och till och med gav direktiv. Det verkar som om personalchefen, och fack, ånyo får upplysa politiker om deras roll i personalsammanhang.

Ebba Busch har, i personalärendesammanhang, visat prov på dåligt ledarskap. Mångårig nämndsordförande i Simrishamns kommun har uppvisat dåligt omdöme, dåliga kunskaper och ett patriarkalt beteende.

Froste Persson, Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons