Annons
Insändare

Göran Göransson: En pinsam fars i kommunstyrelsen

Replik till Stefan Engdahl efter inlägget ”Ingen otillbörlig bakgrund när treklövern tar beslut” i YA 1 augusti.
Ystad • Publicerad 4 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Socialdemokraternas agerande i frågan har jag ingen anledning att kommentera – det är upp till dem att göra. Stefan Engdahl borde dock vara försiktig med att uttala sig om andra politiker/partier, med andra ord ”kasta inte sten i glashus”.

Sista kommunstyrelsesammanträdet utvecklades till en pinsam fars där ordföranden försökte dribbla i frågan. Agerandet var tyvärr ett av många exempel på hur treklövern har agerat under mandatperioden.

Annons

Frågorna om allmänna platsmarken respektive paddelbanorna i Nybrostrand är graverande exempel på två sakfrågor, som treklövern verkligen misskött genom att dribbla, mörka och förhala.

Konsekvensen av det misslyckade ledarskap visar sig nu när ärendena i stort sett har urartat fullständigt. Ytterst mycket illa för kommunens anseende.

Stefan Engdahl argument för att inte bifalla en inventering köper jag inte. Om man nu vill initiera en förändring måste man självklart utgå ifrån en nulägesbild: Hur fungerar det i området? Följer de cirka 500 fastighetsägarna regelverket? Finns det överträdelser som måste åtgärdas?

Ystads kommun som markägare har faktiskt ett stort ansvar för hanteringen av Sandskogen, vilket jag anser man verkligen inte tagit. Det är verkligen hög tid för kommunen att agera innan fullständig anarki utvecklas i skogen. Det finns inte heller någon anledning till någon beredning i frågan.

Kommunen har sedan länge en skyldighet att sköta tillsynen, vilket borde hanterats fortlöpande. Eftersom det inte skötts har kommunen inget val än att sätta igång.

Det finns tjänstepersoner att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen och rutiner och hjälpmedel borde i rimlighetens namn redan finnas. Utredningar och beredningar har vi tyvärr nog av ändå, vilket ytterst kostar en massa resurser.

Att bejaka förändringar, som dessutom strider mot områdesplanen är anmärkningsvärt och förkastligt. Jag kan inte tolka det annat än att ni vill gå vissa intressen till mötes trots att ni förnekar detta.

Tyvärr har ert agerande i många frågor visat just detta, nämligen att ni har valt att ta ställning som gynnat egenintressen i era egna led i stället för kommunens bästa. Detta har tyvärr lett till att kommunens anseende också smutsats ned.

Göran Göransson, oberoende ledamot av Ystads kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons