Annons
Insändare

Göran Göransson: Huvudlös strandfodring – som att kasta pengarna i sjön

Återigen håller Ystads kommun på ”att kasta pengarna i sjön”. Att i dessa tider med ”ekonomisk snålblåst” satsa på strandfodringen är fullständigt huvudlöst. Att prioritera stranden i Löderups strandbad före exempelvis skola känns fullständigt fel.
Löderup • Publicerad 2 november 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kungahövden tog skada i stormen Malik som drog in i januari. Länsstyrelsen godkände inte att sten användes för underhållet av hövden, men ny sand gick bra.
Kungahövden tog skada i stormen Malik som drog in i januari. Länsstyrelsen godkände inte att sten användes för underhållet av hövden, men ny sand gick bra.Foto: Peter Malmgren

Att hämta grus till ett kortsiktigt projekt på stranden från en grustäckt i Gyllebo borde inte vara möjligt – grus som är en ändlig resurs borde självklart användas till bestående anläggningar på land.

Att inte pröva nya tankar kring erosionen (exempelvis parallella stenbarriärer längs med stranden) är ogenomtänkt.

Annons

Jag har tidigare stått upp för tanken att naturen måste ha sin gång med självklart vissa undantag, exempelvis där viktig infrastruktur hotas. Någon avgörande infrastruktur hotas mig veterligen inte i Löderups strandbad, vilket gör ovanstående åtgärd orealistisk.

Berörda fastighetsägare ska självklart ha fortsatt möjlighet att själva satsa på räddningsåtgärder. Kommunen däremot har verkligen inte råd att fortsätta att skattefinansiera kortsiktiga och icke lagstadgade projekt.

Strandfodringen i Löderups strandbad har nu testats ett antal år och tyvärr visat sig ganska så kortsiktig och kostsam för medborgarna.

Problemen har dessutom flyttats längre österut, vilket redan har påverkat Tyge å – reservatet mycket negativt.

Erosionsutmaningarna i ett framtida perspektiv kommer med all säkerhet bli mycket större – varför prövar man inte redan nu andra tankar eller är ärliga om vad som egentligen är möjligt/realistiskt att rädda för eftervärlden.

Hur många andra kortsiktiga projekt kommer politiken i Ystad satsa på och när ska politiken lämna bubblan och ta verkligheten på allvar?

De förvaltar faktiskt medborgarnas tillgångar – gör det med omsorg och förnuft utan egenintressen.

Göran Göransson, oberoende ledamot i Ystads kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons