Annons
Insändare

Göran Göransson: Illavarslande att det saknas landsbygdsminister

I YA kunde vi för några veckor sedan läsa om farhågorna med att posten som landsbygdsminister inte tillsats. Jag delar självklart tankarna om att denna fadäs ger fel signaler till medborgarna – landsbygdsfrågorna är tydligen inte så viktiga att de förtjänar en ministerpost.
Skåne • Publicerad 6 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) avgick tidigare i somras, och har inte ersatts.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) avgick tidigare i somras, och har inte ersatts.Foto: Jessica Gow/TT

Detta är alarmerande för oss som bor på landsbygden och dessutom engagerar oss.

I artikeln fokuseras väldigt mycket på lantbrukets och livsmedelsförsörjningens betydelse för landsbygdens utveckling, vilket självklart inte ska förringas på något sätt.

Annons

Jag skulle ändå vilja påstå att en blomstrande landsbygd ur framför allt ett sysselsättnings- och boendeperspektiv endast till viss del är beroende av denna näring (gäller framför allt under sommarperioden).

Därför inte sagt att näringen fortfarande inte är av betydelse. Stordriften inom lantbruket gör verksamheten emellertid allt mindre personalkrävande, vilket leder till en allt lägre sysselsättningsgrad generellt på landsbygden.

Lantbruksnäringens intressen tillgodoses via mycket starka och kompetenta intresseorganisationer oaktat landsbygdsminister. Landsbygdsutvecklingen generellt är däremot betydligt mer komplex och därmed beroende av en nationell samlande kraft exempelvis en landsbygdminister.

Övergripande landsbygdsfrågor har tyvärr svårare att få gehör om inte den ärliga viljan finns från politikernas sida. För att man ska bo och verka på landsbygden krävs ett ännu vidare perspektiv.

Det behövs uppdaterade detaljplaner i byarna, där även näringsverksamhet beaktas, småskaligheten inom såväl lantbruk som andra näringsverksamheter behöver uppmuntras.

En förstärkning av servicen på landsbygden är angelägen, vägstandarden är allt annat än till belåtenhet, bristen på cykelvägar i jämförelse med våra grannländer är slående, finns stora tomma fläckar vad gäller kollektivtrafiken, kommunal service exempelvis skola/barnomsorg, äldreomsorg tappar i kvalitet i jämförelse med tätorten.

Avloppsfrågan för flertalet fastighetsägare på landsbygden är ur miljösynpunkt i högsta grad tvivelaktigt löst, dricksvattenförsörjningen är på sina håll starkt hotad, ett annat förhållningssätt och bättre tillsyn till bevattningar med grundvatten och ytvatten lär behövas trots tillstånd (vattendomar).

Detta är endast exempel på angelägna fokusområden som vi behöver engagera oss i.

Var finns egentligen de intresseorganisationer och politiker som med kraft och ärlig vilja driver dessa frågor på ett övergripande sätt utan inverkan av särintressen?

Tyvärr är det alldeles för tunnsått inom detta område. Det räcker inte med smickrande ord, symboliska åtgärder och tunna vallöften – det krävs visioner, kreativitet och handling.

Göran Göransson, partilös ledamot av Ystads kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons