Annons
Insändare

Göran Göransson: Jag återupptar mitt replikinlägg från förra veckan, som utlovat.

Fortsatt bemötande av Sverigedemokraternas inlägg i YA ”Ni kan ju anmäla YA om de sprider osanningar”.
Ystad • Publicerad 11 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna Paul Svensson och Jan-Åke Isaksson. ”Typisk sossepropaganda” anser de om Kevin Rasmussens senaste inlägg.
Sverigedemokraterna Paul Svensson och Jan-Åke Isaksson. ”Typisk sossepropaganda” anser de om Kevin Rasmussens senaste inlägg.Foto: Cecilia Billgren

Ni påstår, att ni återtar kommunal mark på ett sätt, som inte ska belasta skattebetalarna för mycket. Påståendet skapar verkligen många frågetecken. Vad menar ni med ”för mycket”?

Mig veterligen fattade ni beslut tillsammans med Treklövern, som innebar att inte all platsmark skulle återtagas, vilket egentligen stred mot utredningsförslaget.

Annons

Det ska tydligen först bedömas, om det finns ett framtida kommunalt behov. Eftersom förvaltningen inte anser sig kunna ta sig på denna extra med stor säkerhet omfattande och nästintill omöjliga arbetsinsats förutsättes det att en konsult ska anlitas.

Denna ska tyvärr skattefinansieras, vilket kommer att kosta oss skattebetalare stora pengar. Ni accepterar tydligen att medborgarna inte behandlas lika.

Har man goda kontakter och inflytande i maktens korridorer ska man kunna förvärva kommunal mark förmånligt framför andra medborgare, som inte befinner sig i denna åtråvärda situation.

Jag trodde i min enfald att Sverigedemokraterna stod för rättvisa och att även den svage mindre penningstarke medborgarens rättigheter skulle beaktas.

Vad gäller platsmarken väljer nu tydligen att blunda för denna värdering/ideologi och i stället skydda och ställa upp på några medborgare med egenintressen, pengar och inflytande - detta för att hålla er på god fot med Treköverstyret.

SD i Ystads kommun, ni har allt att vinna på att agera som ett självständigt parti och inte som Treklöverns villiga redskap för att dessa ska vinna framgång i olika sakfrågor. I min värld finns det inga skäl att avyttra platsmark exempelvis på Sjömansgatan. Denna bör stanna i kommunal ägo som parkmark.

Den ska självklart utgöra en naturlig fortsättning av den befintlig parkmarken i anslutning till teatern. Området blir estetiskt tilltalande, när det ges förutsättningar för ett sammanhängande grönområde, vilket faktiskt också utgör den gamla strandlinjen till staden.

Vi behöver självklart vara mycket måna om de allmänna grönområdena vi redan har. Platsmarken på exempelvis Sjömansgatan kommer att vara av vital betydelse, när väl Hamnområdet exploateras med flera tusen bostäder samt diverse verksamheter.

Göran Göransson

Annons
Annons
Annons
Annons