Annons
Insändare

Göran Göransson (KD): Saltan ska inte säljas

Nyheten om en eventuell försäljning av tomtmark i Sandskogen samt Hotell Saltsjöbaden väckte av förståeliga skäl starka känslor. Det uppleves av många kommuninnevånare som något av ett arv att förvalta och knappast något vi ska göra kortsiktiga affärer med.
Ystad • Publicerad 2 januari 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ystads saltsjöbad
Ystads saltsjöbad

Innerst inne känner jag detsamma. Vi ska vara ytterst försiktiga med att sälja ut det som generationer har byggt upp och förvaltat.

Att kommunerna inklusive politikerna inte i allmänhet är kända för att vara de bästa ekonomerna gör inte saken bättre. Alltför mycket av allmän egendom har under senare år tyvärr dumpats bort på ett aningslöst sätt.

Annons

Att lättvindigt sälja ut de gemensamma tillgångarna har tyvärr varit en ovana, vilket säkert inte varit fallet om dessa hade varit privata. Tyvärr hinner verkligheten trots allt ifatt oss även om vi kämpar emot.

Ystads kommun närmar sig lånetaket och måste för att göra nya investeringar realisera en del av våra värden i form av försäljningar.

Därför inte sagt att detta ska göras ohejdat – att sälja för säljandets egen skull. Kommunen har stora värden och ska vid eventuella försäljningar hanteras med yttersta kompetens, vilket kommunerna i allmänhet saknar.

Mark där befintliga hus finns i Sandskogen ser vi kristdemokrater som möjlig att sälja under förutsättning att det är frivilligt och att områdets öppna karaktär kan bevaras.

Naturen och tillgängligheten ska fortfarande prägla området – vi vill verkligen inte medverka till ett traditionellt villaområde.

Vi hoppas också att en försäljning ska bidraga till en bättre skötsel av skogen. Idag klarar faktiskt kommunen inte av att gallra och röja på ett professionellt sätt.

Saltsjöbaden däremot ser vi i nuläget med ett befintligt arrendeavtal, inte som ett säljobjekt. Den senaste utredningen om Saltsjöbaden visade ju inte heller någon lysande kalkyl av en försäljning.

Hotellet i likhet med vissa andra kulturbyggnader i kommunen anser vi dessutom vara av mycket höga symbolvärden, som vi även fortsättningsvis bör ha rådighet över.

Verksamheten på Saltsjöbaden i likhet med andra verksamheter i kommunala lokaler ska däremot inte subventioneras med skattepengar. Saltsjöbadsintreprenören och andra privata näringsidkare ska självklart konkurrera på lika villkor.

En genomlysning generellt av kommunala hyresavtal är därför angeläget och bör snarast genomföras.

Annons

Avslutningsvis menar vi att försäljningar inte ska forceras fram. Vi efterlyser en prioriteringsagenda, som skapar förutsättningar för en genomtänkt försäljningsprocess.

Göran Göransson

KD Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons