Insändare

Göran Göransson och Koc Bartosh: Vart är vi på väg?

Om ett privat företag hade fungerat på samma sätt som Ystads kommun lär detta inte ha blivit långlivat. Så frågan kvarstår: ett privat företag hade för längesedan omstrukturerat för att överleva. Offentlig förvaltning verkar tyvärr vara magiskt immun mot sådana åtgärder.
Ystad • Publicerad 4 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya rådhuset ystad
Nya rådhuset ystadFoto: Mark Hanlon

Vi i likhet med många andra ställer oss frågan: Vart är kommunen egentligen på väg?

2022 ledde till ett lysande ekonomiskt resultat, vilket för den oinvigde kan upplevas som ett gott betyg åt kommunen. Pengar och kortsiktig lycka är dock inte allt – så inte heller för en kommun. Det gäller att se bortom siffrorna och förstå vad som ligger bakom dessa för att förstå vad som händer i kulisserna.

2023 präglades av en mängd dåligt hanterade sakfrågor, som fortfarande inte fått en tillfredsställande lösning. Trots detta fick Treklövern fortsatt förtroende och makt – det sistnämnda med hjälp av Sverigedemokraterna. En starkare opposition hade med all säkerhet bidragit till ett annat valresultat.

Under senare delen av året briserade skandalen kring larmkostnaderna som kommer att förgifta och förlama kommunen lång tid framöver.

Under många år arbetade jag (Göran Göransson) i en grannkommun och stoltserade då gärna med hur bra det fungerade på hemmaplan. Nu med två mandatperioders erfarenheter i ”kommunröran” vill jag påstå att jag varit naiv och gått med skygglappar.

Vart är kommunen på väg egentligen? Den verkar inte ens befinna sig i ”styrfart”. Kommunledningen orkar inte leva upp till sitt ansvar vad gäller att leda och fördela arbetet.

Att det finns bristande koll på läget visar ju senaste skandalen med icke önskvärd tydlighet. Alltför många tjänstepersoner gör i mångt och mycket, som de behagar, de finns sällan fysiskt på plats och är ytterst svåra att få tag i.

Är det då konstigt att det fortlöpande anställs tjänstepersoner? - egentligen inte. Alltför många anställda ges inte möjlighet att fungera rationellt och effektivt, eftersom arbetsledningen i alltför hög grad är frånvarande och bristfällig.

Ytterst faller det tillbaka på ett svagt politiskt styre, som efter valet mer eller mindre gjort sig osynlig. Det räcker verkligen inte att agera stort och brett och lova guld och gröna skogar präglat av hybris inför valet.

”Vardagshantverket” borde börja direkt – tyvärr verkar treklövern ännu inte ha fattat detta.

Som kommuninvånare är vi ytterst bekymrade över den kompetensbrist som lyser igenom i tjänsteorganisationen samt på det politiska planet. Att anlita konsulter på löpande band och att anställa tjänstepersoner som inte ens har en ordentlig arbetsbeskrivning och ej heller vet sin roll och funktion kommer inte att hjälpa snarare belasta kommunen. Det kostar dessutom skattebetalarna en massa pengar – dessa hade verkligen gjort större nytta i kärnverksamheten.

Tyvärr verkar nuvarande kommunledning och politiska ledning inte vara medveten om sitt ansvar, vallöften och sin roll för att råda bot på detta.

En dålig ledning skapar som i andra sammanhang dåligt arbetsklimat, ineffektivitet och resursslöseri i verksamheten.

Göran Göransson, Koc Bartosz, Medborgerlig Samling