Insändare

Grundbulten är att hushålla med pengar

I YA 10 april går Kent Wallin (S) till anfall mot Sverigedemokraterna med en insändare med direkta faktafel. Nej Kent Wallin, jag varken önskedrömmer eller tror mig kunna trolla med knäna.
Ortsdatering • Publicerad 12 april 2018
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Däremot vet jag att grundbulten i varje sund ekonomi är att klokt hushålla med de medel man har och att man lägger pengarna där de behövs och inte på annat. Inte minst grundläggande är detta förhållningssätt när ekonomin är i kris − och i det läget kan man utan överdrift påstå att Region Skåne befinner sig.

Du insinuerar för det första att Sverigedemokraterna vill sänka landstingsskatten. Helt fel. Däremot röstade vi och Alliansen för oförändrad skatt.

Vi anser inte att skattebetalarna ska sota för den katastrofala ekonomiska utveckling som är resultatet av ett mångårigt politiskt vanstyre. I en situation som denna är det viktigare än någonsin att satsningarna görs där de som mest behövs, det vill säga i vården.

Däremot är det inte angeläget att bygga ut en redan överdimensionerad administration, anställa fler chefer eller att ge politikerna högre arvoden, vilket präglat såväl den Socialdemokratiska politiken som Alliansens. Dessutom har vi föreslagit sänkt partistöd.

Inte heller ser vi behov av att satsa stora pengar på hbtq-utbildningar, genus- och likarätts-arbete och när vården skriar efter pengar, måste en del satsningar på kultur få stå tillbaka. Likaså är det absurt att ge illegala invandrare kraftigt rabatterad tand- och sjukvård för 50 kronor.

Dessa exempel är bara några av våra förslag på besparingar som skulle läggas där behovet är som störst. Vårt budgetförslag hade över två år gett vården 570 miljoner mer än det som S och MP presenterade − och detta utan höjd skatt.

Och så över till SD:s ”svek” mot pensionärerna inför 2014 års val. Vi föreslog skattesänkning på 400 kronor i månaden till skillnad från regeringens 75.

Vårt budgetförslag föll i riksdagen och vi såg inga skäl till att stödja regeringens i många delar mycket svaga budget. Man röstar alltså om hela paketet, där alla områden ingår, och inte om delar.

Med vårt förslag hade de fattigaste pensionärerna fått nästan 1 000 kronor mer i månaden genom sänkt skatt och höjd garantipension.

Våra förslag är inte grundade på utopier − däremot på ett realistiskt ekonomiskt synsätt.

Patrik Jönsson (SD)

Regionråd