Insändare

Håkan Ekman och Monika Andersson: Åkermarken är det mest värdefulla vi har

Att lantbruket och åkermarken är det som sätter störst prägel på våra kommuner här i södra Skåne är nog något som de flesta invånarna i Sydöstra Skånes kommuner kan skriva under på, men hur många tänker på att det är också därifrån våra livsmedel kommer?
Skåne • Publicerad 9 november 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mycket av våra llivsmedel kommer från den skånska åkermarken.
Mycket av våra llivsmedel kommer från den skånska åkermarken.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Till 2050 väntas världens befolkning att fördubblas och för det behöver vi öka mängden mejeriprodukter med 65 procent, köttproduktionen med 50 procent och vegetariska produkter med 100 procent.

Samtidigt bebyggs de bästa åkermarkerna med hus, vägar, kraftledningar och dylikt. Det är en ekvation som inte håller.

I Miljöbalken 3 kap 4 § står det

” Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Bara i Sverige har det, de sista tio åren, försvunnit 84 000 hektar med åkermark. Åkermark som bildats med naturens och människans hjälp under otroligt lång tid och som inte är en kvickfix som vi kan anlägga hur vi vill. Det innebär att vi måste bli striktare i bedömningarna över vad som är nödvändigt för samhället.

I Skurup byggs två nya solcellsparker på ca 300 hektar på bra åkerjord. Denna yta motsvarar ca 600 fotbollsplaner och vi inom Kristdemokraterna finner det tveksamt om samhällsnyttan blir större än livsmedelsnyttan. Solceller passar dock utmärkt på tak till hus, industrier och lagerbyggnader där ingen åkermark tas i anspråk

Ja, energi är viktigt och i Skåne bor vi i den dyraste zonen för energileveranser. Vi är eniga om att energi ska produceras där den förbrukas så att det ger lägre energikostnader för oss skåningar. Men att placera solcellsparken på bra åkerjord då den inte ens är en stabil leverantör är ett fel sätt att gå för en stabil elproduktion.

Vi inom Kristdemokraterna är beredda att slåss för en levande landsbygd där jordbruket är en central fråga och för en billigare och rättvisare energipolitik. Det går fint att sitta i Stockholm och planera en ohållbar landsbygds- och energipolitik där inte de berörs som vi här på en skånska landsbygden. Det är dags att leva upp till självförsörjningsmålet och producera därefter.

Håkan Ekman, Sövde

Monika Andersson, Skurup