Insändare

Har alla moderater samma kalla människosyn?

Replik efter Skurupsmoderaternas insändare i YA 29 mars ”Vänsterpolitiken har spårat ur”. Efter tolv år av ett M-styrt Skurup tog Socialdemokraterna över förarsätet 2015. Tåget hade då spårat ur för länge sedan.
Skurup • Publicerad 3 april 2018
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Många visste att Skurup hade en av landets lägsta skolpeng, en Mackleanskola som höll på att förfalla, en outvecklad handelsplats, ett passivt bostadsbyggande och en samverkan med det lokala näringslivet som hade mycket mer att önska.

Vi påbörjade ett förändringsarbete med tydliga politiska mål och krav med extra fokus på näringslivsutveckling, bostadsbyggande, skola och personal. För att ge rätt förutsättningar har vi satsat, istället för att skära, med ökade resurserna till verksamheterna.

Alla vet att om en kommun ska utvecklas och möta nya behov från kommuninvånarna måste också fler arbeta med frågorna och kanske annorlunda. Moderaterna är då kritiska till dessa satsningar men utan att komma med egna förslag på lösningar. Ansvarslöst från Johan Bolinder och andra moderater.

Hösten 2015 hade vi det största flyktingmottagandet i moderna tid. Staten fördelade då asylsökande i landets 290 kommuner och tillsköt pengar för åtagandet.

Vi kommer alla ihåg den hårda retorik och kalla människosyn Åsa Ekblad och Johan Bolinder då visade upp mot dessa människor. Samma syn andas tydligt i deras insändare i YA 29 mars ”Vänsterpolitiken har spårat ur”.

De har inte kommit med konstruktiva förslag hur vi tillsammans kan skapa en lyckad integration i Skurup. Oansvarigt. För det är bara genom politisk samverkan vi kan lyckas att inkludera människor i Skurup.

Kommunen gör ett överskott för 2017 tack vare en lyckad integration. Som Moderaterna motarbetat.

Vi ser att det äntligen byggs i kommunen, handelsområdet är i full gång att bli fullt utbyggt och samverkan mellan det lokala näringslivet och kommunen har förbättrats.

Men framförallt ser vi satsningar på skolan. Fler arbetar med våra barn, förkolor byggs och Macklenskolan kommer äntligen avyttras när nya skolan är färdigbyggd.

Även skolresultaten står sig väl tack vare duktig personal. Vi ligger för andra året i rad på topp fem i Skåne.

Att Johan Bolinder och Åsa Ekblad vill driva en politik med främlingsfientliga förtecken har vi sett tidigare och det blir tydligt i deras insändare. Men att Niklas ”Niffe” Ohlsson delar de värderingarna var en nyhet för oss och kanske för väljarna. Är hela moderaterna tillbaka i den blå/bruna kupé som den här trion nu intagit? Gäller detta alla Moderaterna i Skurup?

Magnus Alm (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Lena Axelsson (S)

Kommunfullmäktiges ordförande

Sylve Qvillberg(S)

Ordförande S-Skurup