Insändare

Insändare: Att styra en kommun kräver erfarenhet

Simrishamn Artikeln publicerades

Svar till Österlenmoderaterna i Simrishamn, Henric Appelkvist, Jeanette Ovesson, Jaennine Olesen

Det så avgörande val om vår framtid vi står inför på söndag handlar ytterst om att såväl riket som regioner och kommuner måste styras. Styras politiskt och med demokratin som arbetsredskap. Precis som för all annan verksamhet krävs både kunskap och erfarenhet.

Mot ett kunnigt och erfaret samarbetslag som nu styr Simrishamn kommun ställer Moderaterna upp ett totalt nytt, helt oprövat och oerfaret lag.

Den moderata trojkans samlade erfarenhet och kunnande om vår kommun består i att en av trojkans ledamöter inte bara hoppade av den majoritet hon tillhörde utan lämnade dessutom det parti hon fått förtroende i när det inte passande längre och hoppade över till M för att pröva lyckan där och uppenbart är detta rätt melodin för (M) där hon nu åter står inför en ledande post i kommunen.

Att leda en kommun är ingen lek, utan handlar om ett ansvarstagande och där man inte bara kan komma och gå som det passar egna intressen och hoppa från tuva till tuva. Det handlar om att kunna samarbeta!

Det måste också klargöras att det är en himmelsk skillnad mellan att styra en kommun eller att bedriva ett privat företag med egenintresse.

Förhållandet blir inte bättre av att Moderaterna som största oppositionsparti helt saknar ett budgetalternativ. Tydligen ska väljarna inte få veta vad som lurar i vassen förrän efter valet och hur detta oerfarna lag så snabbt ska få ihop en budget står skrivet i stjärnorna och dessutom få majoritet för den.

Man kommer osökt att tänka på det val då (M) lovade att sänka skatten med 90 öre så fort de kom till makten och det vallöftet svek man direkt efter valsegern.

Till saken hör också att M varit emot alla stora investeringar som nuvarande majoritet har gjort på över 300 miljoner och då inte minst ute i våra byar.

Det finns i flera frågor avgörande skiljelinjer mellan Moderaterna ch övriga allianspartier. Frågan är också vad som kommer att hända med t.ex. Sankt Olofs skola med Moderaterna vid rodret?

Moderaterna har nu också sin vana trogen deklarerat stor återhållsamhet vad gäller investeringar. Kvarstår då att stödet måste sökas hos Sverigedemokraterna som genom sina förslag försämrar kommunens ekonomiska utrymme med 160 miljoner.

Socualdemokraterna tror på samarbete och är redo att samtala med alla partier - utom (SD - som vill utveckla istället för att avveckla vår kommun!

Det har vi visat denna mandatperiod.

Karl-Erik Olsson (S)

Christer Grankvist (S)