Insändare

Insändare: Det saknas kurage för barnens rättigheter

Efter att ha haft ofruktsamma samtal med såväl skolans två rektorer som skolchefen Dennis Hjelmström, kan jag konstatera att det saknas kurage när det kommer till att stå upp för alla barns rättigheter.