Insändare

Insändare: Entreprenörskap inom offentlig sektor

Sjöbo Artikeln publicerades

Kristdemokraterna efterlyser en ny syn på feminism i Sverige. Med all rätt då de partier som traditionellt tagit patent på uttrycket misslyckats med uppdraget.

Det kompakta motståndet till vinster i välfärden är ett tydligt exempel på särbehandling mellan könen. Vilken politiker skulle våga driva på krav om vinsttak inom byggsektorn?

Taktiken bygger på en gammal syn på relationer mellan makar och hemmet.

Svensk sjukvård är i behov av många nya entreprenörer och innovationer. Det är farligt att, som vänsterstyrda regeringar ofta gör, luta sig tillbaka och tycka att Sverige är världsledande. Det är vi inte länge.

Svensk sjukvård är inte bäst trots enorma skattesubventioner. Som i alla statistiska kurvor kommer ett läge när resurserna inte längre ger effekt. Till slut kostar varje insats mer än den ger i utbyte och den totala effekten blir negativ.

Det är vi är nu. Det hjälper inte att pumpa in mer skattepengar, detta ger per automatik inte en bättre välfärd. Hade det varit så hade vi inte haft långa vårdköer, försämrad patientsäkerhet och en löpbandsprincip på landets vårdcentraler.

Landstingen har spelat ut sin roll och har stora svårigheter att klara sitt uppdrag. Här behövs krafttag.

Det är inte rimligt att vården har förvandlats till ett lotteri där skillnaderna mellan var man bor i landet är stora.

Vårdgarantin uppfylls inte idag. Exempelvis kan införande av vårdserviceteam, utökade jourläkarmottagningar, ökad trygghet inom hemtjänsten, hemtagningsteam öppna upp för nya möjligheter.

Genom att tillåta vinster i välfärden skapas tillfällen för de som jobbar inom enheten utveckla anpassade företag.

Ett annat problem i utvecklingen är att till exempel en vårdcentral har tydliga krav från landstinget. Exempelvis måste en vårdcentral ha minst två läkare och två sjuksköterskor.

Utöver det tillgång till bland annat sjukgymnast, psykolog/samtalsterapeut, barnpsykolog, arbetsterapeut och medicinsk fotvård vilket skapar hinder då det blir en enorm investering.

Detta gör att de privata alternativ som dyker upp drivs med hjälp av just riskkapitalister. Därmed uppstår inte utvecklingen från personalen inom verksamheten utifrån behov, utan kraven blir externa.

Genom att sluta skapa hinder inom den kvinnodominerade offentliga sektorn kan vi få en ökad välfärd.

Det är dags att återinföra fokus på patienten och slut slösa skattemedel med utdaterade ägandeformer.

Innovativ företagsamhet skapar högre välfärd och ökad trygghet för patienten.

Jozefine Nybom

Kristdemokraterna

Kandidat till kommunfullmäktige i Sjöbo