Insändare

Insändare: I SD:s värld har män fortfarande makten

Ystad Artikeln publicerades

Av Sverigedemokraternas olika presentationer av den egna politiken får man intrycket att jämställdhetsmålen tämligen ofta, i de konkreta delarna, handlar om frågor relaterade till våld och förtryck av olika slag.

Den kvinnofrid man talar om är förvisso grundläggande för civiliserade samhällen men jämställdhet mellan män och kvinnor innefattar så mycket mer.

Jämställda löner som Leif Olsson-Svensson tar upp (3 september) ingår självklart. Men Leif ifrågasätter inte att vi fortfarande har en tydlig uppdelning i kvinno- eller mansdominerade yrken där löneskillnader cementerats.

Yrken där män länge dominerat är högre betalda än kvinnoyrkena. Bidrag som kompensation för det obetalda eller lågt betalda arbetet verkar vara de åtgärder SD tänker sig.

Men bidrag är en skärva i relation till de generella skillnaderna i livsinkomst och förmögenhet mellan män och kvinnor och ekonomin har stor betydelse för livsvillkor och egenmakt.

Och hur är det med möjligheten att aktivt ta del i det beslutsfattande som påverkar villkoren? De just nu aktuella listorna i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen ger sina svar.

På listorna över SD:s kandidater till riksdagen och till Ystads kommunfullmäktige är kvinnorna i klar minoritet, cirka en fjärdedel (19/72, 6/24). Detsamma gäller än mer listan till regionfullmäktige med endast cirka en femtedel (6/29) kvinnor.

Det kan alltså bli så att det till största delen fortfarande är män som har makten över kvinnors villkor angående abort, förvärvsmöjligheter med mera – om SD får bestämma.

Trots Birger Jarls framsynthet på 1200-talet med fridslagarna och beslut om allmän rösträtt för 100 år sedan!

Gunilla Olsson (S)