Insändare

Insändare: Miljardskuldsättning utan rimliga motiv

Ystads hamn Artikeln publicerades
.
.

Som bekant har våra styrande politiker för avsikt att skuldsätta vårt redan tungt belånade Ystad med miljardlån för den planerade hamninvesteringen. Kommunalrådet har sagt att det finns risk i projektet. Men till vilken grad är det lämpligt att en kommun tar ekonomiska risker av denna typ på skattebetalarnas bekostnad?

När man som kommuninvånare inför stundande val ställer frågor om den tänkta framtida hamnekonomin, liksom den kalkylerade nyttan för Ystad själv och hur man ser på den ekonomiska risken och behovet av eventuella skattehöjningar, möts man istället av "God dag Yxskaft" från politiskt håll.

Trots att vi kommuninvånare faktiskt blir ekonomiska garanter för hamnprojektet via våra skattsedlar, vare sig vi vill det eller inte, svarar inte de styrande socialdemokraterna och centerpartisterna alls på några ekonomiska frågor.

I fyra insändare under våren har jag själv försökt få någon form av svar om detta och jag är inte ensam.

Istället för att svara påstod Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) i något förminskande ordalag att jag ville föra affärsmässiga diskussioner via YA. Trots att jag bara har ställt rent ekonomiska frågor om hamnen antyder vidare Lars Toftemar (S) att jag är bakåtsträvare och inte uppskattar investeringar som t.ex. den i nya arenan och simhallen. Jovisst gör jag det, om bara den typen av investeringar är måttfulla och klarar sin egen ekonomi, vilket knappast är fallet med dessa.

Flera gånger har våra ansvariga politiker sagt att hamninvesteringen är bra för Sveriges tillväxt. Men beskriv istället vad de ekonomiska beräkningarna utvisar för Ystad själv! Vår kommun är ju märkligt nog tänkt att stå helt ensamt för den lånefinansierade investeringen och är redan innan Skånes mest skuldsatta kommun (c:a 100.000:-/invånare inkl en pensionsskuld som saknar avsatta medel). Hamnen kommer framöver att i mycket högre grad än nu göra Ystad ekonomiskt beroende av de utländska rederierna, vilket blir extra känsligt vid en eventuell lågkonjunktur eller vid ett stigande ränteläge.

Några ekonomiska fakta måste väl ändå finnas att presentera för oss vanliga väljare!

Hans Edmén