Insändare

Insändare: Riksvägarna behöver upprustning och tresiffrig hastighet

Österlen Artikeln publicerades
Hastighetsgränsen borde snarare höjas än sänkas på exempelvis riksväg 19, anser Birte Sandberg (C)
Hastighetsgränsen borde snarare höjas än sänkas på exempelvis riksväg 19, anser Birte Sandberg (C)

För oss på landsbygden och de mindre tätorterna är riksvägarna vårt viktigaste vägnät. Detta trots att riksvägarna ibland är illa underhållna och med dåliga av- och påfarter.

Riksdagen tog för ett antal år sedan nya hastighetsgränser som skulle ses som möjligheter att justera både uppåt och neråt, utifrån trafiksäkerhetsläget på den aktuella vägsträckan, hänsyn till tillgänglighet, positiv regional utveckling och för ett jämställt transportsystem.

Nu ser vi resultatet – en ny sänkt standard för hastigheter rullas ut. En standard där statsmakterna ovanifrån släcker ner landsbygden genom köbildning.

I svar på överklagandet som Centerpartiet i Region Skåne gjort, visar Trafikverket att de lever i en annan värld. Genom att sänka hastigheterna vill Trafikverket få fler att stanna hemma.

Det är tydligt att de inte har koll, då ju både Tomelilla och Sydöstskåne som bygd, lever på handel och att många råvaror och produkter i den gröna näringen behöver bra väg för att inte korka igen trafiken.

Riksväg 19 är ett typexempel på storstadstänkande som drabbar landsbygden. Riksväg 19 är i grunden en förhållandevis bra väg med få olyckor, även om det finns avfarter som måste byggas om.

Genom fartsänkningen har riksväg 19 fått ett helt annan och försämrat trafikflöde. Den sänkning som genomförts från 90 kilometer i timmen till 80, gör att det är tidvis är mycket svårt att genomföra lagliga omkörningar av tung trafik, vilket i sin tur leder till många och långa köer och säkert en och annan vansinnesomkörning.

De skånska riksvägarna är viktiga stråk, både för person- och godstransporter – men också för att få en förbättrad kollektivtrafik att komma fram snabbare och enklare.

Nu är det hög tid att prioritera upp och säkerställa att riksvägarna får en högre investeringsprioritet, de har varit bortglömda alldeles för länge.

De kommande åren måste riksvägarna få bra omkörningsfält, förbättrade avfarter och en tresiffrig hastighet.

Utvecklingen på landsbygden ska inte avstanna, hela Skåne ska framåt.

Birte Sandberg (C)

Gruppledare Centerpartiet Region Skåne, Tomelilla