Insändare

Insändare: Vems värld värmer vi?

Skåne Artikeln publicerades
Foto: TT

Klimatförändringar är variationer i jordens klimat som kan ske lokalt eller globalt. Ser man till historien har klimatet alltid förändrats. Jorden har blivit varmare och kallare på grund av naturliga skäl. Idag ökar medeltemperaturen snabbare än normalt.

Konsekvenser av klimatförändringarna är till exempel global glaciärsmältning och översvämningar i kustnära områden i kombination med svår torka och svält.

De länder som är fattigast är de som idag drabbas värst, men Sverige, Europa och övriga världen blir också påverkade. Varför är det så viktigt att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt det nu?

Enligt klimatberäkningarna kommer Europa uppleva en kraftig uppvärmning. Uppvärmningen kommer drabba norra och östra Europa under vintern och södra Europa under sommaren. Det kommer att regna mycket mer. De extrema väderförhållandena påverkar folkhälsan och värmeböljor är ett av de största problemen.

Enligt observationer väntas extrema skyfall även i hela Sverige, med ett varmare klimat ökar nederbörden.

Temperaturen i Sverige ökar mer än vad den gör på resten av jorden, i genomsnitt, och det är på grund av den arktiska återkopplingen. Marken kommer också att bli mycket torrare, vilket också försämrar vårt grundvatten.

Trots att världen redan nu har påverkats av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen finns det människor som inte tror att det här existerar. Andra tror att den globala uppvärmningen existerar men att det inte är orsakat av människor.

Men det är ju vi människor som eldar fossila bränslen och bidrar till ökad koldioxidutsläpp. Det är dags att vi rannsakar oss själva och vår livsstil.

Utöver de lokala effekterna blir det också stora konsekvenser för hela världen. Riskerna för djur och växter kan vara hanterbara om vi stannar under två graders global uppvärmning.

Klimatkänsliga ekosystem, som korallreven, klarar inte av den uppvärmningen. I Paris 2015 enades hela världens länder om att stanna under två graders uppvärmning men att jorden kan klara av tre graders uppvärmning.

Vid tre graders uppvärmning finns det en hög risk för att jorden förlorar stora delar av sin biologiska mångfald. Det skadar alla som är beroende av ett friskt ekosystem.

Om vi inte gör något kommer mycket att försvinna eller förstöras på vår planet, vilket påverkar alla negativt. Det finns många lösningar till det här men det som jag anser vara viktigast är att alla försöker göra något.

Det vi kan göra nu är att åka kollektivt och äta mindre kött. I slutändan handlar det om vilken värld du vill att dina barn ska växa upp i!

Alexandra Persson