Annons
Insändare

Insändare: Vi kan inte spendera pengar som inte finns

I lördagens debattartikel ”Sommajobb till alla – en god framtidsinvetering” ondgör sig Roger Jönsson (S) och Cecilia Magnusson-Svärd (S) över att vi agerar utifrån beslutad budget avseende hur många sommarjobb som kan erbjudas i Ystad kommun.
Ystad • Publicerad 4 april 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sommarjobb
SommarjobbFoto: Christine Olsson/TT

Under de senaste åren har de kommunala pengarna till sommarjobben minskats till nära en tredjedel och de resurser som finns att fördela inför året grundar sig på en budget som tillhör den förra majoriteten.

Vårt beslut innebär att vi spenderar de resurser vi har och inte handlar för pengar som inte finns.

Annons

Alternativet att överskrida tilldelad budget vore ett sämre alternativ och hade inneburit flytt av pengar från övrig verksamhet inom Socialnämnden, detta skulle drabba redan utsatta missbrukare, barn och äldre.

Att spendera pengar som inte finns har senaste åren gett ett mycket stort underskott i verksamheten, detta med påföljande stress och svårigheter för organisationen att jobba effektivt med att möta våra kommuninvånares behov.

Vi står med en gravt misskött ekonomi och med ett historiskt rekordunderskott på 36 miljoner. Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt och det har byggts upp en stor och trögrörlig kostnadsvolym som nu behöver hanteras.

Med ett sådant ekonomiskt utfall blir kommentaren att Socialdemokraterna ser stora möjligheter till besparingar närmast löjeväckande.

Hade ni skött ekonomi på ett bättre sätt hade vi varit de första som satsat mer pengar på fler ungdomar i sommarjobb i våra viktiga och behövande verksamheter.

Att Roger Jönsson inte begriper hur ekonomi fungerar var väntat men vi hade nog förväntat oss ett något klokare inlägg från Cecilia Magnusson-Svärd.

Att vårt oppositionsråd aktivt sprider en felaktig bild av att pengar omdisponeras till annat än sommarjobben ger en oro för att vederbörande inte förstår hur kommunal ekonomi fungerar. Eller ges medvetet en felaktig bild?

Att skicka kommentarer från läktaren innebär inte att totalt bortse från faktiska konsekvenser.

Med en ekonomi i kontroll och balans kommer vi att erbjuda fler sommarjobb till ungdomar kommande år framöver.

I år kommer de i åldern 16-17 år samt förstagångssökande att prioriteras för feriejobben. Och till övriga jobbsökande ungdomar, privata sektorn anställer långt fler än kommunen.

Annons

Övriga, njut av välförtjänt ledighet.

Jan Erlandsson (-)

Christian Persson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons