Insändare

Jacob Widerberg Palmfeldt: 2000-talets stora hot - vanliga sjukdomar blir dödliga

Antibiotikan, den magiska medicinen som botar infektioner, riskerar att bli värdelös. Bakterier världen runt blir ständigt mer resistenta mot vår antibiotika, och snart kommer en simpel infektion att återigen vara dödlig. Men varför händer detta, och en ännu bättre fråga: kan vi stoppa det?
Skåne • Publicerad 17 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Antibiotikai tablettform.
Antibiotikai tablettform.

Vi människor utsätts ständigt för sjukdomar i olika former. Många av dessa är orsakade av bakterier, små encelliga organismer. Precis som oss är dessa levande organismer känsliga för vissa ämnen. Dessa ämnen har vi under senaste århundraden anpassat till medicinsk användning och är det som vi nu kallar antibiotika. Det är alltså olika ämnen som kan döda, eller oskadliggöra bakterier. Men ju mer vi har använt oss av dem och blivit beroende av dem, desto mindre effektiva har de samtidigt blivit. När vi använder antibiotika är det ibland bakterier som överlever på grund av en utvecklad resistens. De få som överlever har lättare att spridas vidare, och inom kort så är hela arten resistent.

Detta fenomen dämpas dock drastiskt då man tillämpar antibiotika korrekt. Ger man rätt mängd, och endast då det verkligen behövs, blir de inte resistenta i samma utsträckning. Men för tillfället gör vi inte rätt. Vi delar ut alldeles för mycket antibiotika till vem som helst och tar det i onödan. Om vi vill undvika att vår antibiotika tappar effektivitet så måste vi vara mer restriktiva med vår användning. Använd det till exempel inte när du är förkyld. En förkylning orsakas inte av bakterier utan av virus, och påverkas därför inte av antibiotika.

Ytterligare en av de största bovarna till antibiotikaresistens är den utländska köttproduktionen. Köttproduktionen i andra länder sker ofta under dåliga förhållanden, med djuren packade som sillar. För att sedan undvika att djuren blir sjuka så ger man dem kopiösa mängder antibiotika i förebyggande syfte. Allt för att producera billigare kött på en mindre yta. Detta bidrar enormt till att bakterier utvecklar en resistens. Däremot har det varit förbjudet att använda antibiotika i foder i Sverige sedan 1986, så en simpel sak vi alla kan göra för att minska resistensens utveckling är att köpa svenskt kött. Köp svenskt kött!

Om vi vill att penicillin och annan antibiotika fortfarande ska kunna rädda liv världen över måste vi använda dem korrekt och inte bidra till att de fortsätter att användas felaktigt i djurproduktion. Så låt läkaren bestämma när du bör använda antibiotika och håll dig till svenskt kött. Tillsammans kan vi undvika en stor katastrof.

Jacob Widerberg Palmfeldt, Simrishamn