Insändare

Jag log när jag läste er insändare

Sjöbo Artikeln publicerades

Angående insändaren i YA 16 mars av ”de styrande” angående arbetet i Vård och Omsorgsnämnden.

Mariana Ramelius har varit en ledande politiker inom Sverigedemokraterna i Sjöbo de senaste åren, men nu hoppar hon av.
Foto: Sprisse Nilsson
Mariana Ramelius har varit en ledande politiker inom Sverigedemokraterna i Sjöbo de senaste åren, men nu hoppar hon av.

Ett leende spred sig i mitt ansikte när jag läste insändaren. Ni tog åt er av den kommentar att inget hade hänt i nämnden sedan jag slutade där alldeles i onödan.

Där har hänt massor från de styrandes sida. Man har bland annat gjort ”besparingar” och ”omorganisationer” som gör att personalen går på knäna, man har nekat äldre som känner sig otrygga att få särskilt boende, hemdistribution av måltider.

Man har aviserat att man måste dra in på LSS-personal för att få budget i balans. Så ja ni har gjort en massa men i rättvisans namn så har ni också gjort bra saker.

Men nu är det så att ni reagerade i onödan på kommentaren för den var avsedd till mitt eget parti.

Jag avsåg att det inte förts någon Sverigdemokratisk politik i nämnden sedan jag slutade där, vilket jag gjorde några gånger under de cirka sex möten jag satt där.

Jag ber om ursäkt för att ni tog åt er av något som inte var ämnat åt er utan var en ren politisk kommentar till mitt eget parti.

Jag önskar er lycka till i fortsättningen och glöm inte värna om våra äldre, men även om den personal som är Sveriges hjältar och gör allt för att ”kunderna” – våra äldre – inte ska drabbas av eventuella besparingar.

Mariana Ramelius

Sverigedemokrat och tills nyligen ledamot i nämnden.