Annons
Insändare

Jan Rejdnell (L): Månsson gör sig själv till sanningsvittne

Lennart Månsson (S) görs sig till tolk för alla anställda inom förskolan efter att ha pratat med några anställda i verksamheten.
Simrishamn • Publicerad 28 december 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Såväl i kommunfullmäktige och på insändarplats gör han sig själv till ett ”sanningsvittne” om hur ansträngd verksamheten är och drar politiska slutsatser utifrån detta. Det hjälper inte vad förvaltning och ansvariga säger. Kvittar vad fakta säger, för han har bestämt sig.

Under hela 2019, 2020 och 2021 har Socialdemokraterna talat om stora nedskärningar i verksamheten. Uppsägning av personal etcetera. Fakta är att det är -4,45 antal anställdas färre nu än i början av 2019. Istället för att som tidigare skjuta till mer pengar i budgeten utan styrning har vi effektiviserat verksamheten. Under detta året har vi efter tio års diskuterande kunnat starta en Familjecentral där vi skjutit till ekonomiska resurser. Också satsat på språkinlärning i såväl förskola och grundskola. Andelen ungdomar som lämnat grundskola med godkända betyg och examen från gymnasium har ökat kraftigt. 2022 års budget satsar vi på tvålärarsystem i lågstadiet och mer resurser till vidareutbildning av lärare i såväl grundskola som gymnasium.

Annons

Slagit samman två rektorsområden i Gymnasiet till ett. Senaste nämnden togs beslut om tydliga spelregler för de privata skolalternativen med på förhand satta summor vad gäller ersättning för varje elev. Med detta slipper vi negativa domar i förvaltningsrätten som berättar att kommunen inte sköter sig. Det är numera mer ordning och reda samtidigt som vi satsar på skolan.

En budget i en nämnd tar alla i nämnden ansvar för. Att skylla på Alliansen eller mig som ordförande och därmed sitta på åskådarläktaren har revisorerna haft tydliga åsikter om tidigare. Verksamheten har under senaste året haft och har alltjämt utmaningar vad gäller Covid 19. Till skillnad från andra nämnder har ingen statlig ekonomisk kompensation skett för extra Corona-städning, extra bemanning med personal i förskolan och sist men inte minst mera stöd till barn och ungdomar som behöver extra stöd. Vi ser effekterna från Covid 19 nu. Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Detta fanns inte i någon budget för innevarande år. Därtill kommer kostnader för barnomsorg på obekväm arbetstid och uteblivet statsbidrag för nyanlända barn. När extra kostnader av detta slagit uppstår som inte funnits med i budgeten tycker tydligen S ändå att Alliansen skulle planerat för detta. En orimlighet!

Jan Rejdnell (L), ordförande bun, Simrishamns kommun

Peter HellemarckSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons