Annons
Insändare

Jan Rydén: Moderaterna kör över sakkunniga och låter allmänintresset ge vika för äganderätten

Moderaterna i Simrishamns byggnadsnämnd har starkt fokus på äganderätten och det hotar vår kulturmiljö och historiska bebyggelsestruktur. Den ambition att stärka äganderätten, som man lyfter fram i sitt valprogram, leder till en olycklig devalvering av allmänintresset.
Simrishamn • Publicerad 10 november 2023 • Uppdaterad 13 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.Foto: Lennart Larsson

För att illustrera vad jag menar, kan jag hänvisa till byggnadsnämndens beslut vid sitt senaste sammanträde att bevilja rivningslov för en fastighet på Däcksgatan i Skillinge. Beslutet refererades förra veckan i denna tidnings nätupplaga.

Vad handlade då beslutet om? Jo, ett utlandsboende par har ansökt om att få riva ett befintlig äldre hus och i stället bygga ett nytt och modernt fritidshus på tomten. Vid behandlingen av ansökan beslutade byggnadsnämnden att huset, som sakkunniga bedömer har ett högt kulturhistorisk värde, ska få rivas.

Annons

Kommunantikvarien och samhällsbyggnadsförvaltningen har var för sig yttrat sig över ansökan och samfällt kommit fram till att det gamla huset och dess miljö har ett så högt kulturhistoriskt värde, att rivningsansökan bör avslås.

Som skäl för avslag framför dessa båda organ ett antal förhållanden som styrker att det gamla huset har ett högt bevarandevärde. Bland annat nämner man att huset och dess trädgård utgör ett gott exempel på den enklare bebyggelse som uppfördes i Skillinge kring förra sekelskiftet, att huset och dess ekonomibyggnad och trädgård bär god vittnesbörd om tidigare bostadsförhållanden och levnadsvillkor samt att huset till sin karaktär är ett av få kvarvarande och rimligt välbevarade hus uppförda före 1920-talet.

Med hänvisning till det man lyfter fram menar såväl kommunantikvarien som samhällsbyggnadsförvaltningen att allmänhetens intresse av att bevara huset väger tyngre än de sökandes/ägarnas intresse att få riva det.

Vid behandlingen av rivningsansökan i nämnden var Moderaterna drivande i att få ansökan om rivningslov beviljad, och genom att kroka arm med Sverigedemokraterna lyckades man få en oenig nämnd att besluta om att det befintliga huset ska få rivas.

Härigenom kom man alltså att bortse från de sakkunnigas argument för bevarande och tona ner betydelsen av plan- och bygglagens regler om skydd av bebyggelse av kulturhistorisk värde.

Genom beslutet har alltså fastighetsägarnas önskemål om att få leva och njuta en fritidstillvaro i ett nyuppfört hus tillgodosetts, medan allmänheten oåterkalleligen berövats en länk bakåt i tiden och möjligheten att få en inblick i hur bebyggelsen såg ut under en svunnen tidsepok. Kan man tolka detta på annat sätt än att allmänintresset har fått ge vika för äganderätten?

Alltnog; om det här beslutet ska ses som ett steg på vägen i byggnadsnämndens moderatgrupps strävan att förverkliga vallöftet om stärkt äganderätt, så är jag rädd för att det är början på en utveckling som förskräcker!

Jan Rydén (KD), Skillinge, ledamot av kultur- och fritidsnämnden i Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons