Insändare

Joakim Sjövall: Dags att rätta en felaktig bild av Klondyke

Lars Toftemars första insändare (YA 12 maj ”Skandal att Ystad säljer ut Klondyke till underpris”) såg vi mest som ett politisk utspel, men i andra insändaren (YA 2 juni ”Är Klondyke ännu en borgerlig skandal under uppsegling?”) går han även till angrepp mot föreningen därav detta inlägg. Det Lars Toftemar väljer att inte tala om skapar en felaktig bild av både verkligheten och föreningen.
Ystad • Publicerad 9 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klondyke.
Klondyke.Foto: Mark Hanlon

Lars Toftemar framställer det som att vi köpt över 50 000 kvadratmeter tomtmark, men det är bara drygt hälften som är tomter. Resten är gator och andra ytor som kostar avsevärda summor att underhålla.

Köpeskillingen på 700 000 kronor förs fram men han talar inte om att det krävdes investeringar på 7 till 11 miljoner för nytt kommunalt VA-system. Pengar som kommunen inte hade, och därför frågade föreningen om vi kunde tänka oss att köpa marken och investera själva. Köpet gjordes för att kommunen frågade oss, inte tvärtom.

Föreningens årsstämma antog kommunens erbjudande om förvärv och beslutade att själva bekosta de cirka 8 miljoner kronor som krävdes. Det nya miljövänliga området stod tack vara våra medlemmar klart 2020. Helt utan investeringar eller borgensåtagande från kommunen.

Det framställs också som att frågan handlar om tomterna ska avstyckas eller ej vilket det inte gör. Den handlar om en ansökan om planbesked. Frågan om avstyckning är en fråga för markägaren, det vill säga föreningen.

Jämförelsen med Sandskogen är också felaktig. Förutsättningen för att ändra en detaljplan är helt olika i de två fallen.

Sandskogen är ett viktigt rekreationsområde för Ystad kommuns invånare. Klondyke är redan idag ett avskilt område med befintlig bebyggelse. Förändring som föreslås jämfört med idag är liten i Klondykes fall, men högst troligt inte det gällande sandskogen.

Föreningen har ingen avsikt eller vilja att skapa något nytt dyrt fritidshusområde. Ekonomisk vinning är inte orsaken.

Men efter 40 år behöver området förnyas. De behov som fanns då stämmer inte idag.

Vi vill kunna bygga lekplats för våra barn, en bra återvinningsstation för att fortsätta förbättra vår miljöpåverkan och mer. Vi vill göra detta genom egna investeringar och inte belasta Ystad kommuns invånare och budget.

Vi har arbetar långsiktigt för att vara med och skapa ett bättre Ystad, med kommunens vision 2030 som en del i arbetet.

Vi har mött ett mycket gott samarbete hos både politiker och tjänstemän. Vi är tacksamma för den hjälp och det intresse vi har fått.

Vi skriver detta för att föra fram det, och samtidigt ge en mer rättvisande bild av verkligheten för Ystad kommuns invånare, politiker och tjänstemän.

Hjärtligt välkomna att besöka vårt mysiga område i sommar.

För Djurkoloniföreningen Klondyke i Ystad

Joakim Sjövall, ordförande