Annons
Insändare

Johan Bolinder: Centern sätter ideologi och vänskapsband före kommunekonomin

Svar på Centerpartiets insändare ”Markköpet en bra affär för Skurups kommun” i YA 23 april.
Skurup • Publicerad 2 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mark i Hassle Bösarp.
Mark i Hassle Bösarp.Foto: Annika Thunell

Centerpartiet förefaller glädjas åt att Skurups kommun nu ska köpa jordbruksmark till priser som överstiger av kommunen beställd värdering med 15 procent, eller nästan 1 miljon kronor.

Förvärvet är inte en ansvarsfull hantering av kommunala medel och strider sannolikt mot kommunallagens krav att kommunen inte får förvärva tillgångar till ett pris som överstiger marknadspriset.

Annons

Kommunen har låtit göra en värdering där fackmän konstaterat att markens rimliga värde är 6,1 miljoner kronor. Att då förhålla sig till säljarens egna utsago att denne skulle ha erhållit ett bud på 6,95 miljoner (trots att säljaren gjort en egenfinansierad värdering som inte heller den nådde upp i detta värde) och att man därför kräver att kommunen ska betala 7 miljoner, skapar ett synnerligen farligt och oseriöst prejudikat, där säljaren kan hävda, utan opartisk verifiering, att denne mottagit bud överstigande professionella värderingar, och att detta ska motivera att kommunen betalar högre köpeskillingar än kommunens egna värderingar.

Därtill framhålls att förvärvet är av strategisk betydelse för jordbruksbolaget. Detta trots att ett parallellt arbete med att ta fram en långsiktig strategi pågår i samråd med bland annat moderbolaget, och att någon långsiktig framtida inriktning som specificerar behovet av denna mark inte finns.

Det är oseriöst att hänvisa till strategisk betydelse samtidigt som strategin inte är definierad.

Vidare finns det goda skäl att ifrågasätta lämpligheten i att Ann-Helen Nilsson (C) nu argumenterar i media för ett markförvärv där hon själv anmält jäv.

Markförvärvet är ytterligare ett exempel på hur Centerpartiet alltmer frångår att vara ett marknadsliberalt parti till att istället prioritera egna väljare och personer med stark anknytning till Centerpartiet framför ett en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin. Det, om något, är djupt beklagligt.

Johan Bolinder (M) gruppledare Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons