Jonas Sundvall: Jag var naiv som trodde att nerläggning av busslinjer tillhörde det förflutna

Det har nu gått cirka två och en halv månad sedan beslutet om nedskärningen av kollektivtrafik till och från hållplatsen Klostersågen i Lunds kommun blev känd för oss som använder hållplatsen och bor i området.
Klostersågen • Publicerad 27 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När buss 160 inte passerar Klostersågen längre lämnas byn utan kommunaktioner. Skåneexpressen 5 kör raka vägen till Lund utan att stanna längs några hållplatser på vägen.
När buss 160 inte passerar Klostersågen längre lämnas byn utan kommunaktioner. Skåneexpressen 5 kör raka vägen till Lund utan att stanna längs några hållplatser på vägen.Foto: Fredrik Sjöstrand

Beslutet innebar att Buss 160 på sträckan Veberöd Sjöbo skulle upphöra 12 december vilket i sin tur innebar att hållplatsen vid Klostersågen effektivt stängdes då inga bussar längre skulle stanna här, något som tycks ha gått Skånetrafiken förbi i den analys som föregått aktuellt beslut.

Eller var tanken att en fullt fungerande busshållsplats dyrt påkostad med anlagd pendlarparkering, viadukt under väg 11 och särskild belysning nu var pengar i sjön?

Efter massiv kritik från oss resande såväl som från kommunpolitiker i både Lund och Sjöbo pudlade Skånetrafiken och gick ut med ny information om att Skåneexpressen 8 från och med 12 december 2022 nu skulle stanna vid Klostersågen. Ett välkommet och rimligt beslut mot bakgrund av tidigare nämnda resurser som olika aktörer så som trafikverket och Lunds Kommun spenderat för att öka möjligheten för pendling från just denna plats.

Att Skåneexpressen 8 stannar vid hållplatsen vid Klostersågen kan dock inte tillnärmelsevis väga upp för den försämring som förlusten av buss 160 har inneburit.

Vi som regelbundet behöver kollektivtrafik till och från Klostersågen använder självklart Skåneexpressen 8 så ofta vi bara har möjlighet, men då turtäthet och möjlighet att resa tidiga mornar och sena kvällar minskat drastiskt har också möjligheten till resande och vårt faktiska resande minskat.

För att undvika samma misstag som uppenbarligen gjordes i den analys som föregick beslutet om att lägga ned buss 160 på sträckan Veberöd Sjöbo efterfrågar jag full transparens från Skånetrafiken inför kommande tidtabellsändringar och vidare också upphandlingar som kan påverka möjligheten att återinföra buss 160 på den aktuella sträckan.

Klostersågen må ligga nära Sjöbo men Klostersågen ligger i Lunds kommun. Våra barn går skola i Lunds kommun. Vi som bor i Klostersågen jobbar nästan uteslutande i Lund.

Bortsett från närhet till naturen och möjligheten att bo utanför tätorter har den enskilt största fördelen med Klostersågen varit just den goda kollektivtrafiken.

Jag och min familj köpte hus här 2019 och buss 160 var då en mycket stor faktor till att vi valde att bosätta oss här.

Vi kanske var naiva – men vi trodde faktiskt att det troliga framtidsscenariot var att möjligheten till kollektivtrafik skulle öka – att lägga ned busslinjer trodde vi var något som hörde till det förflutna.

Klostersågens möjlighet till kollektivtrafik har faktiskt redan en gång tidigare försvunnit och bidragit till att byn en gång dog ut – det var på 1960-talet då tågtrafiken stängdes.

Att som en regionalt finansierad verksamhet med högt ställda hållbarhetsmål dra in kollektivtrafik som bidrar till ökad pendling och minskad biltrafik borde 2023 vara omöjligt.

En hållbar kollektivtrafik för alla i region Skåne eller bara vissa?

Den information vi som påverkas har lyckats få fram efter kollektivtrafiknämndens senaste sammanträde den 21 december är att någon typ av ”utvärdering” ska genomföras om Skåneexpressen 8 vilken ska vara klar i mars 2023.

Detta är för oss en helt onödig utvärdering av flera anledningar. Som jag redan varit inne på har Skåneexpressen 8 varit ett nödvändigt tillskott i och med nedläggningen av buss 160 på sträckan Veberöd Sjöbo men vi har stor anledning till skepsis dels kring vad en sådan utvärdering baseras på med tanke på tidigare beslut om buss 160 och dels på om den statistik som finns under den aktuella perioden är representativ för utgöra ett rättvist beslutsunderlag för vidare beslut.

Som förklarats i tidigare skrivelser till er genom andra boende i området är det för oss exempelvis lika viktigt att kunna stiga av som att stiga på vid hållplatsen, en parameter vi har fått förklarat för oss inte ingår i era utvärderingar.

Lägg därtill att utvärderingen sannolikt kommer visa på ett minskat resande vid hållplatsen – inte på grund av ett minskat behov utan på, som tidigare förklarats, minskade möjligheter till att resa.

Skåneexpressen 8 måste fortsätta gå som den just nu gör. Det som behövs för att rätta till de problem Skånetrafiken ställt till med är att öka turtätheten till och från Klostersågen genom ta beslut om att även Skåneexpressen 5 från och med nästa datum för ändring av tidtabell också stannar vid Klostersågen.

I dagsläget kör Skåneexpressen 5 rakt förbi de barn och ungdomar vid Klostersågen som väntar på att få komma till skolan i Lund.

Därtill bör diskussionen och analysen kring buss 160 på sträckan Veberöd Sjöbo med stopp vid Klostersågen fortsatt hållas levande inför kommande upphandlingar för framtida trafikavtal.

Vi kräver bättre kollektivtrafik – inte sämre.

Klostersågen, Jonas Sundvall

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ystadsallehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.