Annons
Insändare

Jörgen Sjöslätt (C): Med havsbaserad vindkraft kan Skurup självförsörjande på förnybar energi

Centerpartiet i Skurup har högt ställda klimatambitioner för en ljusare framtid. Vår vision är att Skurups kommun ska bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi. Med detta menar vi att minst lika mycket energi som förbrukas inom kommunen också ska produceras här, och det från förnybara energikällor.
Skurup • Publicerad 3 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftsparken Lillgrund.
Vindkraftsparken Lillgrund.Foto: Drago Prvulovic / TT

Den största energibäraren är el, och elens betydelse kommer att öka i och med elektrifiering av bilar, transporter och industrier.

Idag sker merparten av elproduktionen längre norrut i Sverige. I Skåne, inklusive Skurups kommun, är elproduktionen mycket mindre än förbrukningen.

Annons

Även om landet som helhet över tid är nettoexportör av el, så råder ett stort underskott och tidvis risk för elbrist i Skåne.

Kapaciteten på elnätet har byggts ut men är fortfarande bristfällig. Centerpartiet i Skurup vill säkerställa en trygg och robust energiförsörjning genom ökad lokal produktion av förnybar energi. Det behövs helt enkelt mer energi från sol, vind, biogas och förnybar fjärrvärme.

Den största potentialen för lokal produktion av förnybar energi ser vi i dagsläget i havsbaserad vindkraft. Vi är därför positiva till att fortsätta utreda förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utanför kusten, och anser att det är viktigt att detta tas med i den nya översiktsplanen 2035 för Skurups kommun.

Havsbaserad vindkraft är även ett nationellt intresse och behövs för att Sverige ska kunna nå sina klimat- och energimål. Skurup är, tack vare sitt läge vid den sol- och vindrika sydkusten, en av de kommuner i landet som har bäst förutsättningar för att bidra till en ökande förnybar elproduktion.

Målet att kommunen minst ska vara självförsörjande på förnybar energi är därför högst rimligt.

Havsbaserad vindkraft levererar ren, säker och kostnadseffektiv el och medför dessutom investeringar som skapar jobb och är positivt för näringslivet.

Vindkraftsföretag kan även bidra med ekonomiskt stöd till kommunens föreningsliv. Istället för att motsätta sig vindkraft, vill Centerpartiet därför att kommunen arbetar för att säkerställa att vindkraftetableringar i Skurup skapar så stort värde som möjligt för oss som bor här.

Jörgen Sjöslätt, ordförande för Centerpartiet i Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons