Insändare

KD: Kom ut ur er bubbla, Socialdemokrater

Skåne Artikeln publicerades

Replik på Jan-Erik Anderssons (S) inlägg ”Delar M och KD punkterna i Sölvesborgs 220-punktsprogram?”.

Vi, Kristdemokraterna i Sjöbo, Tomelilla och Ystad, försöker i görligaste mån undvika att engagera oss i symbolfrågor som exempelvis kommunflaggor, utsmyckningar och medborgarnas klädval. Det är i princip ”ickefrågor” för oss.

Kulturfrågorna är även framledes viktiga för oss, men i ett resurssnålt klimat kommer även kulturen få känna av besparingar. Vi menar att det finns betydlig mer avgörande frågor att engagera sig i.

Vi anser att individens självständiga överväganden utan grupptryck och regler på sikt är den bästa vägen till integration.

Den nyanlände måste själv inse att en effektiv väg till att bli accepterad och integrerad i vårt samhälle är att försöka ”smälta in” och vara som det stora flertalet i sitt nya hemland exempelvis vad gäller klädedräkt och beteende. Tvång och regelverk är långt ifrån alltid lösningen på svåra utmaningar eller stötande beteenden.

Vi reagera däremot med kraft mot beteenden som skadar eller kränker individer, exempelvis hedersrelaterade beteenden, pojkars och unga mäns utåtagerande sätt, drogmissbruket.

Vi kommer att arbeta för ett mindre ”tandlöst” samhälle, som även sätter den skötsamma individen i fokus. Det är inte OK att medborgarna känner sig övergivna och otrygga för att välfärdssystemet ”krackelerar”.

Som lagen är idag är välfärdssystemet lika för nyanlända med uppehållstillstånd som svenska medborgare. Vi anser inte att detta är självklart i framtiden.

Sveriges kommuner går redan idag på knä vad gäller sociala tjänster till medborgarna – det lär inte bli bättre i framtiden. Vi måste våga prioritera våra egna medborgare exempelvis barn/unga och äldre förankrat i nuvarande socialförsäkringssystem.

Samtidigt vill vi se ett annorlunda system för nyanlända med uppehållstillstånd. Detta ska präglas av effektivitet, krav, mer incitamentbaserat tänkande och inriktning på motprestation.

En diskussion bör även initieras om kontrakt med de asylsökande, där de förbinder sig att respektera och följa svensk lag, ta avstånd från extremism och hedersrelaterat våld. Följs inte detta upphävs rätten till asyl i Sverige oavsett vilka skyddsskäl som uppvisas.

Bristen på verklighetsförankring hos Jan-Erik Johansson med flera socialdemokrater devalverar förtroendet rejält för politiken. Kom ut ur er bubbla och ”fronta verkligheten” därefter är vi beredda att fortsätta debatten.

Göran Göransson

KD Ystad

Bo Herou

KD Tomelilla

Lars Lundberg

KD Sjöbo

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Ystads Allehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.