Annons
Insändare

Kevin Rasmussen (S): Dags att räta ut frågetecknen om boendet i Trädgårdsstaden

Eftersom Kristdemokraternas gruppledare Håkan Damm ifrågasätter mig så svarar jag och hoppas hjälpa honom att räta ut en del frågetecken han verkar ha om hur Socialdemokraterna tänkt angående ärendet om särskilt boende i Trädgårdsstaden.
Ystad • Publicerad 10 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På den här tomten i Trädgårdsstaden ska Ystads kommun bygga äldreboende.
På den här tomten i Trädgårdsstaden ska Ystads kommun bygga äldreboende.Foto: Cecilia Billgren

I arbetsmaterialet som kommunstyrelsen haft att tillgå har det först nu i år funnits ett äga-alternativ. Från början fanns bara ett alternativ och det var hyresalternativet som togs fram av dåvarande kommundirektören Mariana Wikström.

Vi socialdemokrater ifrågasatte redan från början de dåliga ekonomiska incitamenten men fick då som svar att det inte gick med nåt annat alternativ på grund av att Kommuninvest inte ville ge oss lån till investeringen, vilket nu i efterhand visat sig vara fel enligt ansvariga på Kommuninvest.

Annons

När det gäller tillagningskök så är det ett tillval i båda alternativen och jag står fast vid att Ystads kommun ska ha tillagningskök på sina äldreboende.

Det Håkan Damm lyckats att undvika ta upp i sin insändare är den största skillnaden mellan alternativen, nämligen att vi i hyra-alternativet står utan fastighet när hyresavtalet går ut och med fastigheten full av vårdtagare är förhandlingsläget inte särskilt bra.

I äga-alternativet så är fastigheten förhoppningsvis kommunens efter dessa 25 år och vi äger en fastighet med ett förväntat högt värde (flera hundra miljoner uppskattningsvis).

Att inte heller hyresavtalet på ett utgångsvärde på över 300 miljoner konkurrensutsatts är inte särskilt meriterande vilket bland annat inneburit att många privata entreprenörer fråntagits chansen att få vara med i anbudsförfarandet vi har genom detta kanske även uteslutit lokala entreprenörer, vilket är beklagligt.

När det gäller platser så kommer kommunen enligt den prognos som finns att tillgå klara sig på de 56 platserna till 2027/2028 och under tiden så måste förstås kommunen jobba med en långsiktig strategi för att hitta och möjliggöra platser.

När det gäller att inte jämföra äpplen och päron så blir det helt missvisande att i hyra-alternativet så används båda tomterna i underlaget medan det i äga-alternativet bara är en tomt som används.

Ärendet har inget som helst att göra med privat eller kommunalt utan om vad man utifrån tillgängligt underlag anser vara bäst för Ystads kommun och dess invånare och i detta fallet är jag övertygad om att äga alternativet är det bästa och att vi som beslutsfattare ska kännas oss pressade av villkor som inte funnits med i underlaget får mig bara att bli mer övertygad.

Vad i kommunstyrelsens arbetsmaterial som övertygat Håkan Damm får stå för honom, jag konstaterar bara att vi tycker olika.

Kevin Rasmussen (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons