Annons
Insändare

Kevin Rasmussen: Vi ska inte fatta beslut som bidrar till politikerförakt

Många har säkert tagit del av ärendet kring allmän platsmark och det har varit en segdragen historia med många konstiga turer.
Ystad • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här planerar kommunen för en cykelväg, men hur den ska dras är inte klart.
Här planerar kommunen för en cykelväg, men hur den ska dras är inte klart.Foto: Per Nilsson

Vi har i samhällsbyggnadsnämnden försökt hitta bra lösningar för hur vi ska hantera de 77 fastigheter där kommunen kunnat identifiera att man inte håller sig inom den tomtgräns som finns angiven i gällande detaljplan.

Kommunens ansvariga tjänstepersoner har utrett det och kommit med åtgärdsförslag och det har även juristfirman Lindahls gjort.

Annons

Efter beslut i nämnden om att gå vidare med att undersöka hur dessa platser ska hanteras så har kommunen anlitat plankonsulten Tyréns och i juni fick vi i nämnden ta del av vad de kommit fram till i deras arbetsmaterial.

För att komma vidare i frågan så behövde nu vi ta ett beslut om vidare hantering gällande de 77 fastigheterna och i onsdags 18 augusti kom ärendet upp tråkigt nog utan ett förslag till beslut vilket det alltid bör finnas med .

Det fanns enligt Tyréns arbetsmaterial två åtgärdsförslag på hantering av de 77 fastigheterna och det var att på 52 fastigheter erbjuda möjligheten att genom ny detaljplan få köpa marken och på 25 fastigheter var det rättelse, alltså att återställa enligt gällande detaljplan.

Vi uppfattade det som att det var detta alla inklusive ordförande Per-Olof Lind var överens att vi besluta om. Därför blev det en stor besvikelse när vi via YA:s reporter Per Nilsson dagen efter får information att Per-Olof Lind (L) och Treklövern inte anser detta utan att två fastigheter av de 25 där vi beslutat om rättelse ska få en egen hantering. Man hänvisar till en vag formulering i Tyréns arbetsmaterial i motiveringen till varför man kommit fram till åtgärden rättelse.

Med den tolkningen skulle vi ha fattat ett beslut som behandlat dessa två fastigheter annorlunda än de övriga och det är inget som vi vill och kan ställa oss bakom. Därför valde jag att inte justera protokollet gällande det ärendet och nu får beslutet tas om vi vid nästa sammanträde som sker efter valet.

Petter Birgersson ägnar oftast den mesta av sitt utrymme på ledarsidan med att klanka ner på Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och i princip aldrig ifrågasätta de andra partierna.

Den 20 augusti har han dock en någorlunda objektiv ledare som är riktig bra. Avslutar med ett liten utdrag ur den.

"Ska Sverige vara ett land där vi offentligt säger rätt saker, där regleringar är hårda vad man får göra men där det under den putsade ytan går ut på att runda regler. Det är ingen bra kultur, det är korruptionens grogrund och kännemärke "

Kevin Rasmussen (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons