Insändare

Klas Göthe: Svag tillväxt har en positiv på klimatomställningen i Simrishamn

Ser man Klimatomställningen ur ett Simrishamnsperspektiv finns ett intressant samband mellan ekonomisk aktivitet, konsumtion och miljöbelastning.
Simrishamn • Publicerad 12 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centrala Simrishamn i maj 2018 med hamnen till höger och Stenshuvud i horisonten.
Centrala Simrishamn i maj 2018 med hamnen till höger och Stenshuvud i horisonten.Foto: Johan Nilsson/TT

Skattekraft är ett bra mått på hur miljöbelastande kommunens invånare kan vara. Ju högre skattekraft desto större köpkraft, konsumtion och miljöbelastning.

Simrishamns politiker har visat stor omsorg om miljön genom att under drygt tio år uppnå en allt lägre skattekraft. Få andra skånska kommuner uppvisar en så låg tillväxt i skattekraft och därmed så låg miljöbelastning som Simrishamn.

Den svaga tillväxten av skattekraften har haft den positiva effekten att 600 invånare i yrkesverksam miljöbelastande ålder har ersatts av cirka 700 miljösnåla pensionärer.

2022 är ett genombrottsår för alliansens strategi eftersom man dessutom lyckats minska totala antalet invånare med några hundra. Färre invånare är lika med lägre miljöbelastning. Alliansen har därmed introducerat ”den demografiska miljöeffekten” som en viktig faktor inom den kommunalekonomiska teorin.

Med alliansens och oppositionens överenskommelse om genomförandet av kommande års budget säkerställs utvecklingen. Enligt budgetöverenskommelsen mellan alliansen och oppositionen ska verksamheten präglas av generella besparingar och förbud att göra lönsamma/effektiviserande investeringar i skattefinansierad verksamhet med lånade pengar.

Det generella besparingsprogrammet försvårar ekonomiskt gynnsamma projekt samtidigt som ineffektiva verksamheter kan fortleva relativt ostörda. Sammantaget säkerställs en fortsatt minskning av skattekraften till gagn för miljön.

Med ett vikande befolkningsunderlag ges goda förutsättningar att utveckla den banbrytande kommunalekonomiska princip som kommunledningskontorets ekonomer lanserat ”Hellre en frisk 100-åring än en välavlönad familjeförsörjare” som utgör grunden för den ”den demografiska miljöeffekten”.

Kategorin ”friska äldre/äldre” tillför både statliga bidrag som kompenserar bortfallet av skattemedel från yrkesverksamma och minskar köpkraften.

Marknadsaktiviteter för att locka friska 90-plussare att flytta till kommunen har alla förutsättningar att bli framgångsrika. Inga andra kommuner har insett hur lönsam gruppen är.

Med ”den demografiska miljöeffekten” kan Simrishamn reducera sina totala utsläpp med minst 50 procent till 2030 och sannolikt koras till Sveriges ledande miljökommun. Den rådande enigheten mellan Simrishamns ledande politiker får ses som en garanti för att målet uppnås.

Klas Göthe, Brantevik, före detta liberal