Annons
Insändare

Klimatinitiativ Simrishamn: Tredje gången gillt för förslaget om koldioxidbudget

Det står idag utom allt tvivel att människan påverkat och fortsätter att påverka klimatet, framförallt genom användning av fossila bränslen.
Klimat • Publicerad 8 februari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utsläpp.
Utsläpp.Foto: peter lidengren

Det finns forskning som visar att det redan vid en, men framför allt vid två, graders temperaturökning finns risk för självförstärkande effekter som gör att temperaturen fortsätter att öka bortom människans kontroll.

Johan Rockström, välkänd klimatforskare, både i Sverige och internationellt, har tillsammans med ett antal forskarkollegor just kommit ut med en bok som heter ”En jord för alla”. Med pedagogiska kurvor och diagram visar boken hur miljökrisen är kopplad till frågor som fattigdom, ojämlikhet och jämställdhet. För att nämna en siffra: Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som den fattigaste hälften.

Annons

Det är ovärderlig kunskap för alla som tar klimatkrisen på allvar och det betyder att ingen kan skjuta ifrån sig ansvaret för att här och nu göra det som är möjligt. I Simrishamn antog kommunfullmäktige i december 2020 en Hållbarhetspolicy med mål och strategier fram till år 2030.

Den ska lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. Vid Kommunfullmäktige den 30 januari 2023 tillsattes en särskild Klimat- Miljö- och Hållbarhetsberedning som bl.a. ska uppdatera befintliga planer och föreslå prioriteringar för kommande år. Det är bra och det är bråttom.

Som hjälp i omställningsarbetet har flera kommuner och regioner upprättat en egen koldioxidbudget. En kommunal koldioxidbudget innebär att man utifrån den globala koldioxidbudgeten, som visar hur stort/litet utsläppsutrymmet är om vi ska klara klimatmålen, bryter ner siffrorna till den regionala/lokala nivån, lokaliserar utsläppen och, i samarbete med näringsliv och civilsamhällets organisationer, tar fram en åtgärdsplan.

Förslag på att Simrishamn ska göra samma sak har lagts fram tidigare vid två tillfällen men en majoritet ansåg inte förslaget relevant så det röstades ned. Sedan förslaget röstades ned första gången har utsläppen ökat i Simrishamn. 2018 – 5,49 ton per invånare 2020 – 5,57 ton per invånare

På inrådan av Miljömålsberedningen, som vill att arbetet med att minska utsläppen accelererar och effektiviseras, kommer Sverige troligen att införa konsumtionsbaserade utsläpp istället för endast territoriella utsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar också utsläpp som sker i Sverige och utomlands vid hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar (byggnader, infrastruktur). Självklart en central fråga också för den kommunala nivån.

Nu har vi lämnat in en motion om en konsumtionsbaserad koldioxidbudget och hoppas att politikerna i Simrishamn förstår att vi alla måste ta ansvar, särskilt vi som bor i den rika delen av världen. Verktygen finns. Nu måste politiken ta de hållbara besluten.

Gudrun Schyman, Klimatinitiativ Simrishamn

Sigrid Widalen, Klimatinitiativ Simrishamn

Max Jamieson, Klimatinitiativ simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons