Annons
Insändare

Kristina Yngwe och Annette Linander (C): Infrastrukturministern måste sätta press på Polen

Just nu färdigställs ett av södra Sveriges största infrastrukturprojekt. Ystads hamn byggs ut med två nya färjelägen för att kunna fortsätta växa och ta emot större och mer miljövänliga fartyg.
Ystad • Publicerad 4 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hamnutbyggnaden och det nya färjeläget är färdigt. Men kommer Ystad att få behålla sitt EU-bidrag på 250 miljoner kronor när Polferries inte har levt upp till sina åtaganden i projektet? Det är frågan som många ställer sig efter EU:s skarpa brev i veckan.
Hamnutbyggnaden och det nya färjeläget är färdigt. Men kommer Ystad att få behålla sitt EU-bidrag på 250 miljoner kronor när Polferries inte har levt upp till sina åtaganden i projektet? Det är frågan som många ställer sig efter EU:s skarpa brev i veckan.Foto: Ystad Hamn Logistik

Projektet är mycket viktigt för möjligheterna att göra sjöfarten mer hållbar samt för att kunna flytta mer gods från våra vägar, två centrala mål för den svenska infrastrukturpolitiken.

Investeringen sågs som central även på europeisk nivå. Projektet tilldelades ett med svenska mått mätt rekordstort EU-bidrag i en gemensam ansökan från den svenska och polska staten.

Annons

Den svenska delen av avtalet är nu uppfyllt tack vare den investering på ungefär 950 miljoner kronor som Ystads kommun har gjort och som lett till två nya färjelägen och därmed bättre kapacitet att hantera godsflöden till och från Sverige.

Samtidigt har den polska staten fortfarande inte fullföljt sin del av avtalet. Polen har förbundit sig att bygga nya och större fartyg som ska drivas på LNG, flytande naturgas, för trafik mellan Sverige och Polen. Det skulle ge mindre utsläpp jämfört med traditionell fartygsdiesel.

EU har nyligen låtit meddela att projektet kommer avslutas om inte den polska staten uppfyller sin del av avtalet och levererar de mer miljövänliga fartygen. Det skulle innebära att Ystads kommun går miste om EU-finansieringen om 250 miljoner kronor och står med hela kostnaden självt. Det är naturligtvis ett mycket hårt slag för en liten kommun.

Det väcker också frågan om enskilda kommuner framöver kommer våga gå in i stora EU-finansierade infrastrukturprojekt. Det är svårt att försvara en ordning där svenska kommuner och dess skattebetalare ensamt ska behöva ta risken för stora internationella infrastrukturinvesteringar som handlar om att stärka den svenska godsförsörjningen.

För att kommuner i framtiden ska våga genomföra stora infrastrukturprojekt med EU-finansiering och med flera inblandade parter är det viktigt med den svenska regeringens stöd i detta ärende.

I en skriftlig fråga till infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) svarar ministern att han förutsätter att ingående parter full ut tar ansvar för undertecknade avtal, att såväl Polen som EU har fått besked om Sveriges inställning samt att ministern noga följer utvecklingen. Detta är positivt.

Tiden är dock knapp. Senast 14 mars måste Polen inkomma med ett svar på hur de ämnar gå vidare. Vi uppmanar därför Eneroth att göra allt han kan för att förmå sin polska ministerkollega att leverera sin del av avtalet. Snarast.

Kristina Yngwe (C)

Riksdagsledamot Skåne samt ordförande riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Annette Linander (C)

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande samt regionråd, Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons