Annons
Insändare

Lars Johansson: Tomt prat om att landsbygden ska leva och utvecklas

”Begränsade värde för rekreation och friluftsliv”. Med den motiveringen avslog samhällsplaneringsnämnden vid sitt sammanträde 24 augusti mitt initiativärende om en enkel och välmotiverad upprustning av Skälbäckens dalgång i Sankt Olof.
Sankt Olof • Publicerad 7 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skälbäckens dalgång i Sankt Olof.
Skälbäckens dalgång i Sankt Olof.Foto: Roger Bing

Om detta har YA informerat i en artikel 5 september. Så långt en korrekt redovisning av händelseförloppet.

Motiveringen till avslaget är intressant. Området finns upptaget i en beslutad skötselplan. En beslutad skötselplan förutsätter rimligen någon form av underhåll/skötsel. Någon sådan har inte skett på decennier i området.

Annons

En berättigad fråga blir således; Varför en skötselplan som åsidosätts med motiveringen ”begränsade värde för rekreation och friluftsliv.”

Här tillåter sig vidare Alliansen företrädare med stöd av Sverigedemokraterna att avgöra vad som är av värde för de som bor och vistas i Sankt Olof, en livaktig och viktig ort i kommunens norra del.

Alternativet hade varit att lyssna till de som är direkt berörda av miljön i Skälbäcken dalgång, det vill säga de som bor och vistas på orten. Så har inte skett.

Trots det myckna borgerliga talet om att landsbygden ska leva och utvecklas. Att sköta naturområden hör uppenbarligen inte hit. Det är att beklaga.

Frågan om skötseln av Skälbäcken dalgång i Sankt Olof är i ett övergripande perspektiv ingen stor fråga.

Det är dock en mycket belysande fråga om hur Alliansens företrädare ser på skötseln av landsbygdens naturområden, förmågan att lyssna på de som bor (som skrivna i kommunen) i våra landsbygdsbyar.

Här ekar det myckna vackra talet i tomma tunnor. Skälbäcken i Sankt Olof är ett talande exempel.

Lars Johansson, 2:e vice ordförande, samhällsplaneringsnämnden, Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons