Annons
Insändare

Lars Toftemar: Skandal att Ystad säljer ut Klondyke till underpris

Återigen är det beryktade koloniområdet Klondyke på tapeten. Vad som hänt är att kommunen med samhällsbyggnadsnämnden i spetsen ställt till en, som jag ser det, ekonomisk skandal i samband med markförsäljningen till koloniföreningen.
Ystad • Publicerad 12 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klondyke.
Klondyke.Foto: Mark Hanlon

Föreningen vill köpa ut marken som i detaljplanen klassas som koloniområde och som ett sådant erbjöds koloniföreningen ett väldigt förmånligt pris per kvadratmeter.

Priset hamnade på 14 kronor per kvadratmeter, vilket är långt under normalpris för villatomter som är cirka 950 kronor, som i och för sig kan variera beroende på område och tidpunkt.

Annons

Så för ett vrakpris, en nätt summa på 770 000 kronor såldes marken. Om marken däremot skulle ha sålts som villatomter hade priset blivit helt annorlunda.

Låt mig ta ett räkneexempel. Om vi, för att ta hänsyn till de investeringar som gjorts av föreningen, skulle lågt räkna med pris för marken på cirka 650 kronor kvadratmetern. Då skulle vi komma fram till ett pris för marken på 35,75 miljoner kronior för en yta på 55 000 kvadratmeter.

Vad tror ni kära läsare hände sedan? Naturligtvis kom koloniföreningen in med en begäran om ändring av detaljplanen så att mer permanenta hus kan byggas på tomterna, med en utvecklingspotential att bli ett villaområde.

För att uttrycka det på ren svenska så blir kommunen ”blåst” på differens mellan föreningens pris och normalvärdet för tomtmarken, en nätt summa på 35 miljoner, om detaljplanen ändras såsom föreningen vill.

Tjänstemännens och politikers till synes generösa handlande har alltså minskat vårt egendomsvärde markant.

Men det mest uppseendeväckande är ordförande Per-Olof Linds (L) positiva syn på koloniföreningens begäran om en ändrad detaljplan. Man kan ju bara undra vilka politiska hänsyn som ligger bakom hans ställningstagande.

Men jag borde ju inte vara så förvånad med hänsyn till hans för oss kommuninvånare kostsamma historia av fördelaktiga avtal för utvalda entreprenörer med bland annat vattenavtal till underpriser, fördelaktiga parkeringsarrenden och i vissa fall till och med gratisparkering. Därför har jag inte så stora förhoppningar på att Per-Olof Lind plötsligt skulle ändra sitt beteende denna gång heller och förorda den rådande detaljplanen.

Jag vill avsluta med en uppmaning till alla koloniföreningar i Ystad kommun att begära att få köpa den mark de arrenderar för samma förmånliga pris som Klondykeföreningen.

Sedan är det bara att begära att detaljplanen ändras så kan ni göra er en rejäl hacka på bekostnad av oss andra kommuninvånare.

Lars Toftemar, oberoende ledamot av Ystads kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons