Annons
Insändare

Leili Åhman: Kärnvapen eller inte på svensk mark?

Rikspolitiker ”tror” inte att Nato kommer att kräva att få placera kärnvapen i Sverige eller att Sverige ska behöva ta emot fartyg eller härbärgera flygplan försedda med kärnvapen. Tror? Efter allt utredande har man inte kommit längre.
Europa • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Amerikansk provsprängning
Amerikansk provsprängningFoto: TT

Sverige kan neka kärnvapen på landets territorium i fredstid. Men ingen har förklarat, vilka val som finns för medlemsländer vid krigsutbrott. Varför inte?

Möjligen beror det på att i ett hastigt utvecklat krisläge, är det bara USA som har möjlighet att ta beslut om att använda kärnvapen hur och var, och då ytterst USA:s president, i samråd med senaten.

Annons

Fler än jag har säkert tänkt tanken att, såvida Natoansökan beviljas, kan följden bli, att organisationen för sin del får ett önskeläge gällande försvar/avskräckning. Finland och Baltstaterna tillsammans har en lång gräns mot Ryssland, landvägen cirka 1900 km. På grund av dessa länders geografiska läge och Sveriges, kan vi komma att bli blir en ”buffertzon”, där antal vapen och trupper koncentreras. Östersjön kan förvandlas till ett hav fullt av avskräckande krigsfartyg. Tvärtemot vissa försvarstrategi-experters antaganden, skulle följden kunna bli, att övriga Nato-länder, belägna längre bort från ryska gränsen, skulle vara mindre utsatta för ”lede fi” från öster, medan länderna i ”buffertzonen” löper större risk för anfall och konventionell krigföring.

Putin har egenmäktigt undertecknat ett dekret som ger Ryssland möjlighet inte bara att använda kärnvapen som svar på en kärnvapenattack mot det egna landet, utan även om landet attackeras med konventionella vapen på ett sätt som hotar Rysslands existens. Detta gör honom särskilt farlig. Varför har inte mäktiga Nato övat scenarios, hur man stoppar en sådan person från att skada demokratin och allas vår säkerhet. Det finns fler av Putins sort. En som vi känner till finns i Nordkorea.

FN:s förbud mot kärnvapen trädde i kraft i januari 2021. Avtalet har signerats av 86 länder och ratificerats av 56 länder. USA motsätter sig förbudet. Vare sig Sverige eller Finland har velat ratificera avtalet.

”Gillar man inte kärnvapen så har man inget att göra i Nato, enligt en av den finska försvarsministerns närmaste tjänstemän, Janne Kuusela. Kommentar överflödig – annat än, vem tusan gillar kärnvapen?

Det finns inte möjligheter till begränsade kärnvapenkrig.

Men det finns ännu möjlighet att rusta ned för mänsklighetens överlevnad. Sverige ska vare sig direkt eller indirekt rättfärdiga användandet och utvecklandet av kärnvapen.

Leili Åhman, Vollsjö

Annons
Annons
Annons
Annons