Insändare

Lisa Ferlinger: Sjöbos elever behöver närvarande vuxna – inte fler på ledningsnivå

”Gör man fel så blir det dåligt” sa Martin Ingvar i Aktuellt i tisdags 16 maj. Den nya organisation som Familjeförvaltningen i Sjöbo vill genomföra har jag tänkt mycket på, men efter att ha hört Martin Ingvar, som forskat länge om inlärning, är det svårt att tiga om dessa funderingar.
Utbildning • Publicerad 23 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skoltrötthet. Elev sitter och tittar i sin mobiltelefon under lektion i klassrum.
Skoltrötthet. Elev sitter och tittar i sin mobiltelefon under lektion i klassrum.Foto: Henrik Montgomery/TT

När skolresultat diskuterades i programmet var en av slutsatserna att framgångsrik inlärning kräver arbete med barnen, inte arbete med lärarna.

Mot den bakgrunden förundras man över att man i Sjöbo sätter in insatser på en nivå ovanför all befintlig verksamhet, ovanför eleverna, ovanför lärarna, ovanför skolledarna. Man förundras än mer över att man förväntar att skolresultaten ska förbättras av denna manöver.

Ett av argumenten för förändringen är att Sjöbos elever inte fått den undervisning de har rätt till. Knappast någon företagsledare skulle tro på en förbättrad produktion genom ytterligare en ledningsnivå ”där uppe”.

Inlärningsforskaren är av samma uppfattning och säger: ”Sitta i möten och skriva planer det ger ingen effekt”, och menar att det som behövs är mer undervisning.

Om högsta ledningen för Sjöbos skolväsende inte anser sig kunna styra skolan mot bättre resultat via de tio befintliga, lokalt placerade, skolledare, hur ska då samma ledning kunna göra det via fyra nya, centralt placerade skolledare som i sin tur ska leda de lokala.

För mig är det en gåta. För mig är det en självklarhet att rektors lokala närvaro och elev och personalkännedom är en av nyckelfaktorerna för en välmående framgångsrik skola och påverkan på resultaten. Det är också det som är en stor del av rektors uppdrag.

Ledarskapet måste vara nära och direkt om det ska komma eleverna till godo, inte förmedlas och vattnas ur i flera led.

Resursmässigt kan också effektiviteten i den föreslagna förändringen starkt ifrågasättas då den kommer att öka utgifterna med två skolledarlöner. En summa som i runda slängar skulle räcka till tre-fyra lärare eller fyra-fem elevassistenter. En avsevärt bättre satsning än att stoppa pengarna i organisation.

Det är också uppenbart att det är det eleverna efterfrågar. Fler vuxna som pratar med dem. Inte fler vuxna som pratar med varandra för att lägga upp planer för förbättring medan elevkull efter elevkull passerar årskurs efter årskurs.

Barnen i Sjöbo kommun behöver den undervisning de har rätt till, och de behöver det nu, inte efter den tid det tar att utveckla, tillsätta, sjösätta och implementera en ny organisation.

Lisa Ferlinger, VD för Nils Månssons friskola i Fränninge