Insändare

Lisbeth Mirtorp: Ett demokratiskt underskott som splittrar byarna

Enligt insändare pågår identiska processer i Vitemölla och Gröstorp. Kommunen driver genom finurliga omvägar via Lantmäteriet, diverse förrättningar som förväntas mynna ut i att kommunen kan överföra kostnader på enskilda medborgare i form av avgifter för service som redan betalas via skattsedeln.
Simrishamn • Publicerad 22 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Olika delar av Vitemölla för olika lösningar för vägunderhållet.Det bidrar till sämre bygemnskap, menar insändarskribenten.
Olika delar av Vitemölla för olika lösningar för vägunderhållet.Det bidrar till sämre bygemnskap, menar insändarskribenten.Foto: Bass Nilsson

En fördyring – selektiv skattehöjning – för vissa av kommunens invånare.

Utan minsta omtanke kring det sociala sammanhanget på Österlen splittrar man en liten by i flera delar. Inte heller präglas åtgärderna av professionalism, vilket visas av den tid första delen tagit i anspråk.

Orsaken är att processen inte har förankrats och är emot berörda bybors vilja vilket medfört extra kostnader. Detta för att de styrande politikerna ska kunna vältra över kostnader på byborna så att de kan leva upp till ett vallöfte annars omöjligt att hålla. Att inte höja skatten – till priset av att skatt omvandlas till avgifter.

I östra delen av Gröstorp, finns eller ska upprättas detaljplan med innebörd att kommunen tar ansvar för gatuunderhåll.

En sådan uppenbart ojämlik behandling av två delar av samma samhälle strider rimligen mot kommunallagens (2019:835) likställighetsprincip (kap. 2 § 3) ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Hur likställt det är om vissa skattebetalare för samma service betalar via skattsedeln medan andra betalar via skattsedeln plus en ytterligare avgift är oklart.

Den nu aktuella förrättningen är daterad 14 juni 2022. De berörda informerades den 15 mars 2023. Den konspiratoriskt lagde anar att den här frågan knappast var något ansvariga politiker ville försvara i valrörelsen?

För både Gröstorps och Vitemöllas del hålls möten med deltagande tjänstemän som inte vill, kan eller får (?) svara på medborgarnas frågor. Inte ens när ansvarig nämnds ordförande pekas ut i lokalpressen öppnar denne för dialog.

I ljuset av kommunallagens kap. 1 § 2 ”Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning” framstår sådant agerande som ytterst allvarligt.

Tjänstemän är inte demokratiskt valda och kan inte avsättas i val. Gissningsvis är det just därför som politiker delegerar genom breda mandat, för medborgarna viktiga frågor, till kommunens tjänstemän.

Shakespeares Hamlet uttryckte en gång ”att något är ruttet i konungariket Danmark”. Men om sakernas tillstånd verkligen är som jag erfarit, torde frågan om något är ruttet i Simrishamns kommun vara en lika rättfärdigad fråga.

Lisbeth Mirtorp, Gröstorp