Annons
Insändare

Malin Henningsson och Cecilia Svärd: Politiska arbetet sker inte enbart på YA:s debattsidor

Svar på Lars Toftemars inlägg ”Var är de traditionella soacialdemokratiska värderingarna”.
Ystad • Publicerad 14 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är en viktig frågeställning, vilka politiska kärnfrågor drivs mellan valen och hur ser det arbetet ut?

Målsättning för aktiva socialdemokrater är alltid att forma ett samhälle för alla - ett hållbart, jämlikt samhälle med ökad jämställdhet.

Annons

Under förra mandatperioden drev Soócialdemokraterna i Ystad igenom ungdomskortet, ett resekort inom Skåne för alla ungdomar i gymnasieåldern i Ystads kommun. Det gav unga vuxna möjligheten att kunna tacka ja till en säsongsanställning på annan ort, eller välja att delta i ett berikande fritidssysselsättning på annan ort.

Att pendla med kollektivtrafik är inte enbart bra för miljön utan det är också bra för unga vuxna inför vuxenlivet och den självständighet det medför. För alla som bor öster om Malmö blir det också en träning att lösa oplanerade situationer och frågan hur ska jag komma hem?

Förra mandatperioden lyckades Socialdemokraterna i Ystad också budgetera för tydliga insatser som ger barn unga en bra skolgång och framförallt en bra start i livet.

Utrymme för arbetsskor och att det viktiga arbetet inom hemtjänsten ska ha bra arbetsmiljö och scheman som är rimliga och som funkar med familjeliv var andra frågor. Utöver det lyckades Socialdemokraterna få igenom byggnationen av ett särskilt boende och att ägandet av detta är i kommunal regi.

Det är naturligtvis lätt att tycka och enkelt att önska mer än vad som är möjligt. Det som skrivs på YA:s debattsidor omfattar inte politikens helhet. Processerna som leder till politisk framgång sker på medlemsmöten, studiecirklar och i samband med att det skrivs motioner till kommunen och till kongresser.

Fördelningen av de kommunala resurserna bygger på solidaritet, jämlikhet och ett jämställt samhälle.

I ett sådant samhälle där de kommunala resurserna ska fördelas med solidaritet är det alltid viktigt att ge barn och unga en bra start i livet. Kosten som serveras i våra skolmatsalar får till exempel aldrig bli sämre på grund av att kommunen väljer att driva en restaurang för äldre.

Det kommunala budgetarbetet har tuffa och svåra överväganden.

I vårt demokratiska samhälle som grundas på tillit och förtroende är dialogen med förtroendevalda politiker en bärande faktor.

Malin Henningsson (S)

Cecilia Svärd (S)

Annons
Annons
Annons
Annons