Annons
Insändare

Malin Yngvard: SD vill varken stänga Toftakärr eller dra in dagverksamheten

I Ystads Allehanda läser vi att det pågår en namninsamling angående socialnämndens beslut att göra besparingar på bland annat dagverksamheten och ledsagningen.
Simrishamn • Publicerad 10 februari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Besparingar inom socialförvaltningen.
Besparingar inom socialförvaltningen.

Besparingar som är en direkt konsekvens av att en majoritet av politikerna ville behålla det särskilda boendet Toftakärr i drift.

Alliansen och Sverigedemokraterna tog fram olika besparingsalternativ och då det inte fanns utrymme att jämka i beslutsgången valde SD att stå fast vid sitt eget ändringsyrkande, sedan vi inte ville stänga dagverksamheten. SD reserverade sig även mot beslutet att stänga dagverksamheten och göra besparingar på ledsagningen.

Annons

I Sverigedemokraternas förslag sparades det istället på förebyggande arbete, administration, ny teknik, avlösning i hemmet med mera.

Besparingar är alltid svårt att utföra, utan att det påverkar den kvalité vi alla önskar uppnå. SD är av uppfattningen att verksamheten behöver en ordentlig genomlysning, för att möjliggöra en hållbar framtidsplanering, utan impulsiva beslut om besparingar.

En nedstängning av ett särskilt boende bör inte presenteras i en internbudget med några veckors framförhållning till beslutet ska fattas.

Sverigedemokraterna vill utreda hur vi möter framtiden på bästa sätt, utan att urholka möjligheterna att bosätta sig på landsbygden. Vi måste jaga på angående kollektivtrafiken och sjukvården men också angående egenföretagares möjligheter att kunna driva sina verksamheter på landsbygden.

Visst är det så att verksamhetens drift blir billigare i större skala i Simrishamn. Men det finns troligtvis massor av innovativa idéer om hur vi kan skapa lönsamhet och möjligheter i hela kommunen, om vi bara väljer att backa och se det större perspektivet.

Sverigedemokraterna vill påverka äldrevården från grunden för att tillse att alla hårt arbetande kommuninvånare kan se fram emot en värdig och trygg ålderdom!

Malin Yngvard, Sverigedemokraterna Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons