Insändare

Marianne Broberg: Husbilar tillåts – men inte hundrastplats

Med förvåning noterar jag Ystads kommuns klartecken för husbilsparkering på den gamla skjutbanan i Sandskogen.
Ystad • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gamla skjutbanan, sandskogenJaktstigen/Militärvägen
Gamla skjutbanan, sandskogenJaktstigen/MilitärvägenFoto: Mark Nordvall Hanlon

Inför Fortifikationsverkets rivning av skjutbanan framställde undertecknad förfrågan till både kommunen och till Fortifikationsverket om att låta inhägnaden vara kvar, eftersom det populära naturområdet skulle lämpa sig bra som en rejäl hundrastgård som då saknades i kommunen.

Från kommunhåll hävdades så sent som i januari 2022 det angelägna i att området återställdes och införlivades i det intilliggande naturreservatet, med strävan efter att gynna djurlivet och att återställa marken så långt som möjligt.

I stället planerades för, och har senare uppförts, två nya och för all del fina hundrastgårdar i kommunen.

Enligt YA har myndighetsnämnden nu givit tillfälligt bygglov för uppställningsplats för husbilar på det aktuella området efter förslag från Ystads camping.

Att Ystads camping har behov av utökad mark är i och för sig inget anmärkningsvärt, men kommunens helomsvängning borde få fler än undertecknad att höja på ögonbrynen.

Givetvis infinner sig frågor om hur tillfälligt bygglovet är, hur permanent parkering förhindras, om platsen blir avgiftsbelagd och i så fall för vems räkning, hur löses sanitetsfacilitete och slutligen om avsikten fortfarande är att återställa och införliva området i naturreservatet.

Marianne Broberg, Ystad