Insändare

Mats Sundbeck (V) och Hans-Olof Höglund (Mp): Kan Jan Rejdnell simma överhuvudtaget?

Jan Rejdnells (L) framstår i sin andra insändare (17 juli) lika märklig som i den första. Uppenbarligen ser han sig själv, efter att ha en läst en utredning om vatten, som en nytänkare som talar för alla i kommunen.
Simrishamn • Publicerad 3 augusti 2020 • Uppdaterad 7 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Borta är skattetrixandet. Nu vill han bara höja ambitionsgraden bland politikerna och påskynda en process för att öka vattentillgången.

Vi uppmanade honom i vårt svar att kontakta personer som är insatta i verksamheten till exempel sin partikamrat i samhällsplaneringsnämnden (SPN) om vad som gjorts och vad som är på gång (än en gång: ledamöterna, oavsett partifärg, och är ganska överens i VA-frågorna och det är inget problem med ambitionsnivån bland ledamöterna och inte heller hos VA-enheten). Hade han gjort detta hade han fått veta att

1. tillgången till vatten kommer att säkras genom att vi köper från andra kommuner.

2. en inventering av statusen på VA-nätet är på gång – utan en sådan plan går det inte att renovera nätet. Därefter kan arbetet börja med renovering eller omläggning av VA-nätet. Nu tvingas VA-enheten mest till akuta utryckningar.

Uppenbarligen är inte heller ekonomin är riktigt klar för Jan Rejdnell. Det är inte 20 miljoner kronor i en engångskostnad för reinvesteringar i VA-nätet utan 20 miljoner per år 2021–2025. Det tillkommer också en hel del annat för att få VA-nätet i gott skick.

Sammanlagt äskar VA-enheten cirka 260 miljoner kronor för de kommande fem åren. Vem som ska betalas blir en knäckfråga för politiken. Det är ganska självklart att VA-notan kommer att stiga för konsumenterna.

Skulle Rejdnells förslag om ökad dimensionering av nätet, för att fylla pooler och vattna golfbanor, innebära ytterligare kostnader så är vi tveksamma om VA-kollektivet är beredda att betala.

Att återvinna vatten som renats är en mycket god idé. Men inte heller här är Jan Rejdnell först på bollen.

En sådan möjlighet har redan presenterats av VA-enheten. Men även här fodras finansiering och en del tekniska val – vilket Rejdnell lätt skulle kunna tagit reda på.

En ödets ironi är väl att återvinningen förutsätter reningsverkets avancerade filter – en ombyggnad som liberalerna röstade emot förra mandatperioden.

Hade alliansen styrt då hade vi sannolikt inte haft denna avancerade rening och därmed inte en möjlighet att återvinna vattnet.

Men trots allt delar vi Jan Rejdnells önskan att insatserna borde påskyndas. Så vi ser framemot att Rejdnell förankrar, både i liberalerna och i den övriga alliansen, en förstärkt budget för de kommande VA-satsningarna som måste göras.

Mats Sundbeck (V)

Hans-Olof Höglund (Mp)

Ledamöter i kommunfullmäktige och samhällsplaneringsnämnden, Simrishamn