Annons
Insändare

Michael Michaelsen (SD): Hellre en levande stadsdel än ett museum över en svunnen tid

Kommentar efter Kent Wallins insändare 10 maj ”Hässleholm tog hand om sitt regementsområde”.
Ystad • Publicerad 15 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Platsen för nya hyreshus på regementsområdet. Hellre en levande stadsdel än ett museum över en svunnen tid, menar Michael Michaelsen (SD).
Platsen för nya hyreshus på regementsområdet. Hellre en levande stadsdel än ett museum över en svunnen tid, menar Michael Michaelsen (SD).Foto: Mark Nordvall Hanlon

Kent Wallin skriver "om politiker som kunde tänka klart. Tyvärr har vi inga sådana politiker bland de fyra högerpartierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som styr i Ystad i dag."

Jag antar av hans övriga text att han syftar på kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen som tillåter ”otroligt” höga hus på före detta regementsområdet.

Annons

Om Kent Wallin djupgranskar fullmäktiges protokoll så kanske han finner att Sverigedemokraterna yrkade först återremiss i ärendet, när den inte fick gehör så avstod vi från att rösta om detaljplanen.

Däremot röstade Kent Wallins partikamrater från Socialdemokraterna bifall till detaljplanen. Huruvida politikerna i Socialdemokraterna tänker klart kan väl Kent Wallin själv svara på.

Nu är det så att detaljplanen är överklagad, så än så länge gäller den gamla detaljplanen som inte tillåter någon nybyggnation på före detta regementsområdet.

Därför finns det ingen möjlighet för någon att söka bygglov och därmed kan man ej heller förbereda för några höghus.

Om Kent Wallin syftar på fastigheten norr om filmstudion så har han rätt delvis. Men även här var vi i Sverigedemokraterna emot detaljplanen på så vis att vi begärde tilläggsyrkande för att säkerställa verksamheten för filmstudion.

Om jag sen sticker ut hakan så angår det ingen annan än mej själv och möjligtvis min gamla moster.

Personligen var jag för den nya detaljplanen med de berömda höghusen. Men eftersom majoriteten i vår grupp var emot så följer jag givetvis mina kamraters beslut.

Sen kan man argumentera för och emot i fullmäktigesalen, men då gör man det innan klubban slår i bordet.

När ett beslut är taget så verkar hela kommunfullmäktige för att beslutet ska verkställas. Därför försvarar jag till exempel på facebook kommunfullmäktiges beslut.

Att någon tycker det är synd att fördärva miljön på före detta regementsområdet är väl ok att tycka. Men ni ska veta att efter nedläggningen av regementet så fick statliga Vasakronan i uppdrag av regeringen att förädla området – göra det till en levande stadsdel som skulle införlivas med övriga Ystad.

Annons

Här skulle bli skolor, bostäder, gym, verksamheter med mera. Det skulle inte bli ett stort museum över en svunnen tid.

Sittande regering då var Socialdemokraterna med Göran Persson. Huruvida de tänkte klart när det gällde att bevara gamla regementen vet jag inte, men Sverigedemokraterna var i alla fall inte delaktig i beslutet om att inte skapa ett stort museiområde av gamla Lv4.

Michael Michaelsen, Sverigedemokraterna Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons