Naturskoleföreningen: Offra inte Marietorps naturskola och därmed våra barns framtid

Barns skolgång är av yttersta vikt för vårt samhälle och gemensamma (inte minst barnens) framtid. Utmaningarna är många. Rapporter larmar om omfattande problem med barns fysiska och psykiska hälsa och deras skolgång.
Ystad • Publicerad 20 januari 2023 • Uppdaterad 27 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pausad undervisning efter sommaren vid Marietorps naturskola föreslås i den nya kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna motsätter sig besparingen som beräknas ge 800 000 kronor.
Pausad undervisning efter sommaren vid Marietorps naturskola föreslås i den nya kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna motsätter sig besparingen som beräknas ge 800 000 kronor.Foto: Helena Wennström

Även framtiden för vår natur är starkt hotad, med ett klimat i förändring och allt större förluster av biologisk mångfald; bara i Sverige är 4 746 arter ”rödlistade”. Tyvärr har barn en allt sämre kontakt med och förståelse för naturen som vårt samhälle i grund och botten är helt beroende av.

Samtidigt lyfter forskning en utmärkt och kostnadseffektiv resurs för att stärka barns hälsa, kognitiva och sociala utveckling samt skolresultat: utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik – ”att lära in ute” – är arbetssättet på Marietorps naturskola, precis som för alla andra naturskolor organiserade i Naturskoleföreningen.

Naturskolor arbetar med lärande för hållbar utveckling, vilket genomsyrar den nya läroplanen Lgr22 samt Lpfö 18. Utomhuspedagogikens naturmöten skapar också en vilja att ta hand om naturen.

Utomhuspedagogik är en upplevelsebaserad pedagogik där teori varvas med praktik och nog är det många barn i Ystad som har fått upplevelser och lära sig mer om Östersjön genom att få utforska havet tillsammans med Marietorps engagerade pedagoger, bara för att ta ett exempel. Därutöver arbetar naturskolan med kommunövergripande arbete och praktisk naturvård i form av flera Lona-projekt.

Allt fler vetenskapliga studier framhåller utomhuspedagogikens positiva effekter. I en omfattande kunskapsöversikt, Klassrum med himlen som tak – en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan, konstaterar svenska forskare att utomhusundervisning skapar ”en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling” samt att bevisen talar ”för att överväga systematisk implementering av utomhusbaserad undervisning i skolan” (Faskunger med flera 2018).

Det är alltså högst önskvärt, på vetenskaplig grund, att satsa på och integrera utomhuspedagogik i kommunernas ordinarie skolverksamhet.

Marietorps naturskola är väletablerad med legitimerade lärare som årligen undervisar runt 4 000 elevbesök från förskola, grundskola och anpassad grundskola. Att pausa verksamheten är ett kortsiktigt beslut som påverkar många elever, inte minst de som har en utmanande skolgång.

Ett sådant kortsiktigt beslut vore fatalt dåligt, för att inte säga idiotiskt – vinsterna med Marietorps naturskola räknas inte i slantar ur elevernas fickor utan i form av bättre hälsa, skolresultat, social integration och en ljusare framtid för våra barn.

Ta i stället förnuftet tillfånga och satsa på Marietorps naturskola som en ovärderlig del i barnens och närområdets framtid. Naturskoleföreningen stöttar gärna en sådan positiv utveckling.

Naturskoleföreningens styrelse genom

Andrea Göök

Styrelseledamot Naturskoleföreningen och verksamhetsledare Naturskolan Österlen

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ystadsallehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.