Annons
Insändare

Nätverket rädda akuten: Demonstrationen 18 mars var bara startskottet – vi fortsätter kämpa för lasarettet

Anledningen till den stora uppslutningen vid demonstrationen 18 mars är en utbredd oro för framtiden för lasarettet.
Ystad • Publicerad 6 april 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nätverket rädda akutverksamheten samlar till demonstration för att sätta press på politikerna så att akuten i  Ystad får de resurser som den behöver.
Nätverket rädda akutverksamheten samlar till demonstration för att sätta press på politikerna så att akuten i Ystad får de resurser som den behöver.Foto: Mark Nordvall Hanlon

I ett läge där bemanningen på helt centrala funktioner är osäker är vi rädda för lasarettets långsiktiga överlevnad ifall planerna på att skära ner 155 miljoner kronor ligger kvar. Därför önskar vi tydligare besked på flera av de frågor vi ställde i vår debattartikel 22 mars.

Vi önskar också att debatten framöver håller sig till sakfrågor och präglas av omtanke och respekt – två av de ledord som regionanställda drillas att arbeta efter.

Annons

1. Att genom undermålig justering för bland annat inflation och en åldrande befolkning ha tillfört 5 miljarder kronor står inte i motsättning till att genomföra nedskärningar. Vi omformulerar därför nu frågan: anser ni att nedskärningarna på 155 miljoner kronor är en dålig idé som hotar att försämra kvaliteten på sjukvården vid lasarettet i Ystad?

2. En ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare är givetvis bra, men att vi blöder kollegor tyder på att Lasarettet fortfarande är långt ifrån att nå den målsättningen och att hårt arbete återstår

En viktig andel av den vårdpersonal ni är ytterst ansvariga för stod bakom demonstrationen och menar att förutsättningarna till kontinuerlig fortbildning behöver stärkas. Detta innebär att tid behöver avsättas i schema och resurser tillföras för att bekosta såväl interna som externa utbildningar för vårdpersonal av olika kategorier. En sådan satsning på kompetensutveckling behöver därför finansieras och därmed ett politiskt stöd.

Menar ni verkligen att ni vill arbeta för att tillmötesgå kravet på förbättrade förutsättningar för kompetensutveckling?

3. Även om ni är valda som sjukhusstyrelse tillhör ni partier som på nationell nivå vill se ökad statlig styrning, och samordning av sjukvården. Vi ber er därför att utanför ert uppdrag som sjukhusstyrelse men i egenskap av partipolitiska medlemmar svara på frågan ifall ni ser det som ett problem att privatfinansierade patienter tränger sig före i vårdköer.

4. Vi konstaterar att vi i frågan om huruvida sjukvården behöver mer resurser har rakt motsatta ståndpunkter. Vår åsikt är att regionens löner måste matcha såväl kommunala som privata vårdgivare. Vi anser att vi behöver bli betydligt fler händer inom vården och därför tycker vi att en större del av samhällets gemensamma rikedomar bör avsättas för det som är viktigast: människors liv och hälsa vilket är vad våra arbeten handlar om.

Även om det är upprörande att ni inte tycker att regionens vårdpersonal förtjänar högre löner kan vi uppskatta att ni är tydliga i ert besked till medicinska sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor som anser att deras arbete förtjänar bättre ekonomisk ersättning: Vår sjukhusstyrelse tänker inte kasta några pengar på er!

Nätverket Försvara Akutverksamheten i Ystad kom till delvis genom vårt initiativ, men det stora arbetet inför demonstrationen har drivits av många kollegor vars ideologiska placering vi inte vet någonting om. Att Sten Axelsson Fisk är vänsterpartist och marxist är sant, men i sammanhanget ovidkommande. Nätverkets politiska program är begränsat till de frågor vi har kommit överens om att driva: Försvara Akutsjukhuset i Ystad, stoppa nedskärningarna och öppna alla vårdplatser, löne- och utbildningssatsning inom akutverksamheten, försvara den behovsstyrda vården.

Demonstrationen den 18 mars var ett startskott och vi kommer att fortsätta trycka på för att resurser ska tillföras lasarettet i Ystad eftersom vi genom vårt arbete på golvet ser de faktiska konsekvenserna av vårdplatsbrist och bemanningsbrist. De planerade nedskärningarna kommer skada akutsjukvården i Sydost på ett sätt som det kan ta lång tid att reparera.

Ifall sjukhusstyrelsen inte vill lyssna på de 500 demonstranter som deltog i demonstrationen tycker vi att det vore passande att de presenterade hur de istället tänker inhämta vårdpersonalens syn på konsekvenserna av nedskärningarna på 155 miljoner kronor.

Annons

Sten Axelsson Fisk, läkare

Denise Neal, undersköterska

Ann-Helén Hallin, medicinsk sekreterare

Catrin Olsson, sjuksköterska

Samtliga verksamma vid Lasarettet i Ystad och aktiva i Nätverket Försvara Akutverksamheten i Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons