Annons
Insändare

Oppositionen: Var har treklövern varit denna mandatperiod?

Kommentar efter treklöverns insändare ”Klokare beslut för säker äldreomsorg” i YA 1 februari.
Ystad • Publicerad 8 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ljuskällan, äldreboende som just nu byggs ut.
Ljuskällan, äldreboende som just nu byggs ut.Foto: Mark Hanlon

Det är anmärkningsvärt sent som treklövern ( M, Kd, L) vill visa aktivitet. I augusti 2021 initierades det en utredning av äldreomsorgen i Ystads kommun. De tre partiernas ledamöter i Socialnämnden såg först då, efter att ha styrt Ystads kommun sedan 1 januari 2019, att det behövs ett samlat grepp om äldreomsorgen. Nu i januari togs beslut om att arbeta fram en äldreomsorgsplan.

Var har treklövern varit under hela denna tid? Vi i oppositionen har ett flertal gånger lyft fram brister inom äldreomsorgen, behoven som finns, personalens situation, att det behövs fler äldreboendeplatser med mera. Hade treklövern lyssnat hade mycket förbättrats.

Annons

Hade treklövern haft rätt fokus från början hade det arbetats utifrån ”Framtidsanalys för Social omsorg fram till 2030” under denna mandatperiod. Den antogs av en enig Socialnämnd i april 2016 samt reviderades i mars 2017. I dokumentet pekas det på de utmaningar och möjligheter som finns inom den sociala politiken fram till 2030. Mycket tyngd läggs på äldreomsorgen.

Exempelvis tar dokumentet upp personalens situation och behovet av att behålla och rekrytera personal. Här finns också att bygga ett nytt äldreboende i Trädgårdsstaden, som helt i onödan har dragits i långbänk av treklövern med stöd av Sd. Här finns också en ökad efterfrågan på dagverksamhet för personer med demens samt vad kommunen måste göra för att möta upp behovet av demensvård med mera.

Det finns också andra kommunala dokument som är bra för våra äldre bland annat ”Policydokument för Hållbar mat 2016-2020”. I det står det tydligt att tillagningskök bör prioriteras framför mottagningskök. Treklövern valde att ta bort köket helt och hållet när det kom till utbyggnaden av Ljuskällan.

Det treklövern nu anser sig stå för visar sig inte stämma överens med vad som finns och hur det har agerats i Socialnämnden. Redan antagna dokument har det struntats i att revidera samt inget treklövern vill följa. Inte så konstigt att det ser ut som det gör.

Vi sa ja till att en fördjupad helhetsanalys behöver göras av äldreomsorgen i framtiden. Det är bra att äldre, pensionärsföreningar med flera är med i detta. Dessa strategidokument är inte nya utan har gjorts under tidigare mandatperioder.

Vi vill höja en varningens finger utifrån att det kan finnas hur många dokument och planer som helst men de måste också följas upp av den politiska ledningen. I Ystads kommun ser vi att så inte alltid sker.

Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), Tommy Persson (S), Gunilla Christerson (C) Eva Clausson (C), Emma Nilsson (Mp), Eva Brodd (V)

Annons
Annons
Annons
Annons