Annons
Insändare

Oppositionspolitiker: Selhalls kalkyl och påståenden har redan smulats sönder av kommunens tjänstemän

Replik på Treklöverns insändare i YA 18 september ”Vårt förslag är billigast snabbast och mest effektivt”.
Ystad • Publicerad 21 september 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi har tagit del av Selhallpresentationen som en del politiker var på, där de oemotsagda fick propagera för sitt förslag.

Förhoppningarna från deras sida var säkerligen att vi politiker i Ystads kommun skulle riva upp ett i demokratisk anda fattat beslut. Dessutom tog de sig friheten att ändra i det underlag som kommunens tjänstemän arbetat fram, alltså alternativet att bygga i egen regi.

Annons

Tråkigt och olustigt nog har Selhall sedan beslutet fattades i kommunstyrelsen intensivt jobbat med påverkanskampanjer och lobbyism för att få beslutande ledamöter att frångå kommunens bästa och välja Selhall.

Sedan Selhallpresentationen är vi flera politiker som fått en mycket professionell dragning från ansvariga tjänstepersoner för projektet att bygga i egen regi. Tjänstemännen från kommunen kunde nästintill fullständigt smula sönder de flesta av Selhalls påstående och kalkyler.

Att Selhall fick stå och presentera direkta felaktigheter är tragiskt men det är nog ännu värre att moderater, liberaler och kristdemokrater helt okritiskt sväljer detta utan att faktagranska det med den organisation man själv försöker styra i.

Vi rekommenderar därför er i styret att ta del av projektet att bygga i egen regi och träffa de tjänstemän i kommunen som arbetat med detta. Förhoppningsvis ska det få er på bättre tankar.

Det kommer inte gå snabbare för båda projekten är beroende av två kommunala beslut och det blir inte billigare. Precis som ekonomerna i kommunen, vars uppdrag är att bidra till god ekonomisk hushållning, så har vi politiker svårt att se några ekonomiska fördelar med att bedriva verksamhet i inhyrda lokaler. Låt oss slippa ett nytt hyresavtal i likhet med det för teknisk säkerhet.

Bygger vi i egen regi så kommer projektet ske i en samverkansentreprenad där kommunens ansvariga och dess personal kan vara med och påverka under resans gång.

Med Selhall blir det en totalentreprenad, alltså ett färdigt paket och samma påverkansmöjlighet finns inte under resans gång. Dessutom kom det fram att om vi väljer Selhall så bryter vi mot lagen om offentlig upphandling och måste ta höjd för mångmiljonbelopp i skadestånd.

Hela Selhalls projekt har varit så fyllt av felaktigheter och vilseledande information att åtminstone vårt förtroende är noll. Att vi medvetet skulle göra en dålig affär för kommunen och dessutom medvetet för första gången i kommunens historia bryta mot lagen om offentlig upphandling kommer åtminstone inte vi vilja medverka till.

Ystads kommuns moderater, liberaler och kristdemokrater ser kanske sin chans att bli historiska och sätta vår kommun på kartan men att göra det genom att bryta mot lagen känns inte särskilt meriterande.

För övrigt förvånas vi över politiker som förespråkar hyresalternativ istället för äga-alternativ i sin roll som politiker när samtidigt de själva äger sitt privata boende.

Annons

Om det nu är så billigt och effektivt så borde de väl praktisera det privat också för sin egen trovärdighets skull.

Kevin Rasmussen (S)

Roger Jönsson (S)

Eva Clausson (C)

Marina Nilsson (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons