Insändare

Oppositionspolitiker: Vår budget prioriterar ungdomar och klimatet

Torsdagen 18 november ska kommunfullmäktige besluta vilken budget som ska gälla i Ystads kommun under 2022. Budgetförslaget som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet presenterar är tydligt och riktar sig till ungdomar, klimatåtgärder och investering i Ystads kommun.
Ystad • Publicerad 15 november 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya rådhuset ystad
Nya rådhuset ystadFoto: Mark Hanlon

En stor skillnad är ungdomsbiljett. En annan stor stor skillnad är klimatstrateg. Den tredje stora skillnaden är att S, C och Mp föreslår att Ystad ska bygga och äga kommunens särskilda boende i egen regi.

Om Ystad ska ha sitt särskilda boende i kommunalt ägande eller i privat ägande är den stora skiljelinjen i de olika budgetförslagen. Ett avgörande beslut för framtiden.

Oavsett vilket som blir utfallet så är behovet av boende på särskilt boende lika stort. Det avgörs inte av politiken hur många som har behov av denna form av boende, behoven är de samma.

Men det är en mycket viktig investering för Ystad som kommun och för Ystads invånare. I förslaget från S, C och Mp ökar den kommunala investeringen. En investering som tillgodoser människors behov av vård och omsorg och ett särskilt boende som kan tillgodose detta.

Att investera i välfärden är ett långsiktigt ekonomiskt förhållningssätt.

I det andra budgetalternativet från M, L, KD föreslås kommunen upphandla ett externt finansierat särskilt boende som kommunen ska skriva ett 25 årigt hyresavtal på. Ett hyresavtal med ett bolag utan kommunalt organisationsnummer som ägare. Ett sådant avtal bygger på att kommunen är beredd att betala hyra i samma omfattning som minst motsvarar den totala kostnad som byggnationen medför. När detta har betalats i 25 år äger kommunen inget av fastigheten, inte ens ett dörrhandtag. I detta avtal är det fortfarande oklart om det är kommunen som har kostnadsansvar för underhållet.

Att välja att förhyra särskilt boende är att sätta kommunen i annan skuld och till att betala hyra som finansierar de totala kostnaderna för att bygga boendet.

Externt finansierat? Det är intressant vad M, L, KD menar med att det särskilda boendet ska vara externt finansierat! Betyder det att någon annan betalar det särskilda boende som Ystads kommun behöver.

Vem är det ni försöker lura, er själva eller invånarna i Ystads kommun.

Den årliga kostanden för att tillgodose behovet av särskilt boende blir detsamma. Den stora skillnaden är att om Ystads kommun investerar är vi tillsammans ägare till det särskilda boendet. Vi måste inse vilka behov som finns i vår kommun, vi måste göra insatsen och prioritera denna investering för våra kommuninvånares bästa.

Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Eva Clausson (C)

Marina Nilsson (Mp)